Stad College

Missie, visie, identiteit

Missie

Poort, school voor havo en mavo, is een interconfessionele school. Wij staan open voor alle geloofsovertuigingen. Wij bieden jongeren goed onderwijs. Voor ons betekent dat

  • jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste burgers,
  • zij een meer dan evenredig grote slaagkans hebben voor een vervolgopleiding,
  • de school een lerende organisatie is en maatschappelijke ontwikkelingen vertaalt in onderwijs en begeleiding.

Visie

Ieder mens heeft een plaats en een doel in de wereld. Wij geloven dat iedereen kan bijdragen aan een mooiere wereld. Vanuit die gedachte formuleren we onze kernwaarden.

Kernwaarden

  • We zijn kleinschalig georganiseerd. Leerlingen en medewerkers zijn als individu herkenbaar voor elkaar.
  • Leerlingen ontplooien zich maximaal, ze ontdekken hun ambities en hun competenties.
  • Medewerkers ontwikkelen zich doorlopend als individu, als professional en als lid van een groter team.
  • We zijn integer, transparant en dienstbaar. We verantwoorden ons naar de stakeholders en naar de samenleving.

Motto

Poort is een school die de uniciteit van ieder individu onderkent. Iedereen binnen onze gemeenschap moet worden uitgedaagd zijn talenten te ontwikkelen. De verscheidenheid aan bijdrages aan het groter geheel verbindt ons en verrijkt onze gemeenschap. Daarom is ons motto een citaat van koning Willem Alexander:
‘Eenheid zonder verscheidenheid is verstikkend, verscheidenheid zonder eenheid is los zand’. (kersttoespraak 2014)

Identiteit

Poort is een interconfessionele school. We leiden voor meer op dan voor een diploma alleen. We bieden leerlingen een brede algemene vorming en een voorbereiding op hun rol in een veranderende samenleving.

Persoonlijke groei
Levensbeschouwelijke vorming is onderdeel van de lessentabel. Leerlingen maken kennis met andere overtuigingen en bepalen hun positie daarin. Daarnaast nemen de leerlingen deel aan goede doelen- acties en excursies met een cultureel of maatschappelijk karakter.
We hebben een sterk mentoraatsprogramma waarin leerlingen worden begeleid in hun studievoortgang, hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hun beoordelingsvermogen en meningsvorming aangaande maatschappelijke vraagstukken te ontwikkelen en hun zelfreflectie als individu en als klasgenoot te vergroten.

Maatschappelijke dienstplicht
Het Baken en Windesheim willen vormgeven aan de Maatschappelijke Dienstplicht. Met ingang van november 2018 start een project dat het concept eerst ontwikkelt en vervolgens in een pilotfase implementeert. Leerlingen van alle Bakenscholen doen mee.

Kansen bieden aan jongeren in Tanzania
Poort wil zich langdurig verbinden aan de Kipam Foundation. Dit is een stichting die zich inzet voor goed onderwijs, voeding en huisvesting voor kinderen in Tanzania. Het doel is oudere jongens uit een kindertehuis in Kigoma de mogelijkheid te bieden om een opleiding of studie te volgen. Het kindertehuis wordt geleid door Indiase Carmel Sisters. De jongens moeten op hun 16e het tehuis verlaten om plaats te maken voor andere kinderen. De Stichting Kipam zorgt voor studie en huisvesting. Poort wil door gerichte acties rondom onze vieringen en onze identiteit geld inzamelen voor, en bekendheid geven aan, deze stichting en leerlingen eventueel in staat stellen om aldaar fysiek hulp te bieden.