Stad College

Missie, visie, identiteit

Missie

Poort Lyceum is een interconfessionele school. Wij staan open voor alle geloofsovertuigingen. Wij bieden jongeren goed onderwijs. Voor ons betekent dat

  • jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste burgers,
  • zij een meer dan evenredig grote slaagkans hebben voor een vervolgopleiding,
  • de school een lerende organisatie is en maatschappelijke ontwikkelingen vertaalt in onderwijs en begeleiding.

Visie

Ieder mens heeft een plaats en een doel in de wereld. Wij geloven dat iedereen kan bijdragen aan een mooiere wereld. Vanuit die gedachte formuleren we onze kernwaarden.

Kernwaarden

  • We zijn kleinschalig georganiseerd. Leerlingen en medewerkers zijn als individu herkenbaar voor elkaar.
  • Leerlingen ontplooien zich maximaal, ze ontdekken hun ambities en hun competenties.
  • Medewerkers ontwikkelen zich doorlopend als individu, als professional en als lid van een groter team.
  • We zijn integer, transparant en dienstbaar. We verantwoorden ons naar de stakeholders en naar de samenleving.

Motto

Poort Lyceum is een school die de uniciteit van ieder individu onderkent. Iedereen binnen onze gemeenschap moet worden uitgedaagd zijn talenten te ontwikkelen. De verscheidenheid aan bijdrages aan het groter geheel verbindt ons en verrijkt onze gemeenschap. Daarom is ons motto een citaat van koning Willem Alexander:
‘Eenheid zonder verscheidenheid is verstikkend, verscheidenheid zonder eenheid is los zand’. (kersttoespraak 2014)

Identiteit

Poort Lyceum is een interconfessionele school. We leiden voor meer op dan voor een diploma alleen. We bieden leerlingen een brede algemene vorming en een voorbereiding op hun rol in een veranderende samenleving.

Persoonlijke groei
Levensbeschouwelijke vorming is onderdeel van de lessentabel. Leerlingen maken kennis met andere overtuigingen en bepalen hun positie daarin. Daarnaast nemen de leerlingen deel aan goede doelen- acties en excursies met een cultureel of maatschappelijk karakter.
We hebben een sterk mentoraatsprogramma waarin leerlingen worden begeleid in hun studievoortgang, hun sociaal-emotionele ontwikkeling, hun beoordelingsvermogen en meningsvorming aangaande maatschappelijke vraagstukken te ontwikkelen en hun zelfreflectie als individu en als klasgenoot te vergroten.

Maatschappelijke dienstplicht
Het Baken Almere en Windesheim willen vormgeven aan de Maatschappelijke Dienstplicht. Met ingang van november 2018 start een project dat het concept eerst ontwikkelt en vervolgens in een pilotfase implementeert. Leerlingen van alle Bakenscholen doen mee.

Kansen bieden aan jongeren
Poort wil zich langdurig verbinden aan een goed doel. Randvoorwaarden: het heeft betrekking op onderwijs en kansen bieden aan jongeren. Het zou fijn zijn als het een goed doel is waar leerlingen niet alleen financiële hulp bieden door middel van acties, maar ook fysiek kunnen bijdragen door actief mee te helpen bij activiteiten.