Stad College

Kwaliteitsbeleid Poort Lyceum

VISIE OP KWALITEITSZORG
In dit onderdeel komt aan de hand van een aantal begrippen onze visie op kwaliteitszorg aan het licht.
DOEL KWALITEITSZORG
Het ontstaan van de behoefte om onze kwaliteitszorg te beschrijven, zegt iets over de ontwikkelingsfase waarin Poort Lyceum zit.
Er wordt gestreefd naar een systematische en cyclische aanpak van de kwaliteitsactiviteiten richting kwaliteitszorg. Er is een noodzaak tot meer
grip op kwaliteit. Het doel van kwaliteitszorg is enerzijds om de basiskwaliteit te krijgen dan wel vast te houden, maar vooral om op elk niveau
doelgericht en geïnformeerd in ontwikkeling te zijn.
De kwaliteitszorg is gebaseerd op de volgende vragen:
• Doen we de goede dingen?
• Doen we die dingen ook goed?
• Hoe weten we dat?
• Weten anderen dat ook?
• Wat doen we met die wetenschap?
De antwoorden op deze vragen leveren informatie op voor de drie functies van kwaliteitszorg; evalueren, verbeteren en verantwoording afleggen. at vraagt van de school een op leren gerichte cultuur, een heldere beschrijving van de domeinen en processen waarover uitspraken gedaan kunnen worden en een systematische aanpak.