Stad College

Aanmelden

Heb jij je al ingeschreven voor de middelbare school?
Hier lees je precies hoe je je kunt inschrijven bij ons op school.

Inschrijfformulieren zijn op de volgende wijze te verkrijgen:

Meer informatie over het aanmeldingstraject:
Leerjaar 1

 • Officiële inschrijftermijn voor leerlingen voor leerjaar 1 sluit op 1 maart 2019.
 • Je ouders/verzorgers ontvangen een bevestigingsbrief van onze Leerlingenadministratie.
 • In maart controleert de Leerlingenadministratie de aanmeldingsgegevens bij de basisschool.
 • Indien je ouders voor eind mei geen bericht hebben ontvangen, kun je ervan uitgaan dat je bent geplaatst in de stroom die door de basisschool is aangegeven.
 • In april en mei bezoeken wij de basisscholen en worden alle aangemelde leerlingen besproken. Op deze wijze kunnen ze in juiste klassen ingedeeld worden.
 • Je ouders ontvangen half juni een bevestigingsbrief over de stroom, klas en gebouw waarin je bent geplaatst.
 • Op maandag 8 juli 2019 vindt de kennismakingsochtend plaats. Leerlingen maken kennis met elkaar en ontvangen informatie over de start van het schooljaar.
 • In de week van 26 augustus 2019 start het nieuwe schooljaar.

Leerjaar 2, 3 en 4 

 • Officiële inschrijftermijn voor leerlingen vanaf leerjaar 2 sluit eind april 2019. Je ontvangt een bevestigingsbrief van onze leerlingenadministratie.
 • De school van herkomst wordt verzocht informatie aan te leveren over jou.
 • Mevrouw M. Kelder (teammanager onderbouw) koppelt aan jou en je ouders terug of plaatsing mogelijk is.
 • Er volgt een afspraak voor een intakegesprek.
 • Half juni krijg je de bevestiging van plaatsing, tevens wordt vermeld wanneer je op school verwacht wordt voor een kennismakingsbijeenkomst.
 • Instromers van mavo 4 naar havo 4 van andere scholen moeten voldoen aan de in Almere afgesproken normen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Pörtzgen, op telefoonnummer: 036-845 23 01.

Digitale aanmeldingsformulieren:
Print het digitale aanmeldingsformulier uit en vul hem in, stuur het ingevulde formulier vervolgens per post met o.a. kopie identiteitsbewijs naar het aangegeven adres onderaan het formulier:

Klik hier om het aanmeldformulier 2019-2020 te downloaden.