Stad College

Onze school

Op Poort Lyceum bepaalt de leerling zelf!

Poort Lyceum vindt dat leerlingen meer betrokken moeten worden bij hun eigen ontwikkeling

Poort gooit met ingang van het nieuwe schooljaar het roer om en geeft leerlingen meer invloed op het verloop van hun schoolgang. Ze kunnen zelf meebepalen hoe hun lesweek er uitziet en kunnen kiezen welke vakken, op welk niveau in hun eindexamenpakket zitten. Dat maakt Poort de school bij uitstek voor leerlingen die zelf verantwoordelijkheid willen pakken, die willen leren hoe je keuzes maakt en die een actieve leerhouding laten zien om het maximale uit hun opleiding en daarmee toekomst te halen.

Een nieuwe, beproefde manier
Iedere dag begint met een mentorles en eindigt met een ondersteuningsles (O-les). Op vrijdag bepaalt de leerling samen met de mentor hoe zijn volgende lesweek er uit ziet. Vakdocenten bepalen of een leerling ook naar een ondersteuningsles toe moet. Dit zijn lessen in kleine groepjes voor leerlingen die voor een vak echt meer uitleg nodig hebben. Daarnaast zijn er ‘persoonlijke’ lessen (P- lessen): een leerling die meer behoefte heeft aan taalonderwijs, kan zelf in zijn rooster voor meer taallessen kiezen. Een leerling die wiskunde moeilijk vindt, zal meer wiskundelessen willen.
Leerlingen die op niveau presteren, hoeven alleen op maandag en vrijdag naar de mentorles en hebben geen ondersteuningslessen. Voor hen zijn de meeste lesdagen dus van 09.30 uur tot 14.45 uur. Leerlingen die meer nodig hebben, hebben les van 09.00 uur tot 15.30 uur.

Deze manier van roosteren is al dagelijkse praktijk op een aantal scholen in Nederland. Het motiveert leerlingen doordat hun lesdagen korter zijn als ze goed presteren. Jongeren van deze leeftijd hebben een ander bioritme dan kinderen of volwassenen. Ze komen later op gang en willen ook later gaan slapen. Dit rooster houdt hier meer rekening mee.

Goed presterende leerlingen kunnen de persoonlijke lessen gebruiken om sneller door de stof heen te gaan, eerder examen te doen voor een vak en vervolgens zich voor te bereiden op het examen op een hoger niveau (havo of vwo). Ze kunnen in plaats van persoonlijke lessen ook kiezen voor het extra aanbod dat Poort aanbiedt buiten het verplichte lesprogramma om, zogenaamde ‘talent-lessen (T-les)’.

Dit programma heeft zich al bewezen en is succesvol. Leerlingen, ouders en leerkrachten die er ervaring mee hebben zijn er enthousiast over.

Menu