Stad College

Regels, klachten en procedures

Sociaal Veiligheidsplan (concept)

De school is een plaats om te leren en om leeftijdsgenoten te ontmoeten. Leerlingen maken kennis met de in onze samenleving geldende normen, waarden en omgangsvormen. Daar hoort bij dat zij leren, oefenen en soms grenzen overschrijden. In een veilig schoolklimaat zijn er grenzen en regels en wordt adequaat opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag. Poort wil positief gedrag aanmoedigen en zo preventief werken aan gezond sociaal gedrag.

>> Klik hier om het sociaal veiligheidsplan (concept) te openen

 

Protocol overgang van het Primaire Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs Almere

Hier vindt u het protocol met betrekking tot de overgang van het Primaire Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs Almere.

De belangrijkste wijziging ten opzicht van de vorige versie ligt in de vertaling van een wetswijziging in een hanteerbare en praktische werkwijze, die tevens recht doet aan maximale kansen voor elke leerling. Naast het begrip schooladvies wordt daartoe het klasplaatsingsvoorstel geïntroduceerd. De basislijn in de advisering, met de start van het proces in groep 6, blijft echter ongewijzigd. U leest er meer over in het protocol. Tevens is de advies- en toeleiding procedure voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte opgenomen.

>> Klik hier om het Protocol overgang van het Primaire Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs Almere te openen

>> Klik hier om de informatie over Passend Onderwijs Almere te openen