Stad College

Ouderraad

Als ouders begint het partnerschap wanneer u uw zoon/dochter aanmeldt op Poort Lyceum. Onze school is een school in opbouw; nu nog circa 460 leerlingen, binnen enkele jaren 800. Een ambitieus proces waar de ouders, via de ouderraad, mede vorm aan kunnen geven.

De ouderraad is de vertegenwoordiging van ouders van de leerlingen van Poort Lyceum. Wij streven ernaar om vanuit ieder leerjaar tenminste 2 vertegenwoordigers te hebben. Op dit moment is er ruimte voor nieuwe ouders om in de ouderraad met ons mee te denken.

De ouderraad fungeert als klankbord voor en heeft een signaalfunctie naar de schoolleiding met betrekking tot alle mogelijke onderwerpen die met het onderwijs van uw kind te maken hebben. Het gaat daarbij wel over de bredere kaders en niet over individuele leerlingen.

Dit doen wij door één keer in de zes à acht weken bij elkaar te komen om samen met een lid van de schoolleiding de relevante onderwerpen te bespreken.

De ouderraad levert een structurele bijdrage aan een optimale communicatie tussen ouders en school. In principe willen wij alle onderwerpen die voor ouders belangrijk zijn bespreekbaar maken. In het kader van een gezonde, veilige en open leeromgeving willen wij hierover graag met elkaar én met de school in gesprek.

Enkele voorbeelden van onderwerpen zijn:

  • Meedenken en meepraten over allerlei zaken die school en ouders betreft, aangedragen door ouders of op initiatief van de school.
  • Kwaliteit van het geboden onderwijs
  • Veiligheid, o.a. pesten en alcohol- en drugsbeleid
  • Gebruik van social media
  • Ouderparticipatie voor hulp bij informatieavonden, begeleiding bij excursies, ondersteuning bij de examensurveillance of het uitvoeren van een praktische taak voor school.

    Kortom: alle onderwerpen die u als ouder belangrijk vindt!

U kunt gedurende het hele schooljaar onderwerpen onder onze aandacht brengen die wij dan kunnen inbrengen in de ouderraad.
De ouderraad heeft een eigen e-mailadres. U kunt uw vragen, mededelingen, verzoeken e.d. daar naar toe sturen. Ook kunt u zich via de mail aanmelden voor hulp bij activiteiten op school: ouderplatformpoort@hetbaken.nl

Lijkt het u wat om betrokken te zijn bij al deze ontwikkelingen in de school van uw kind? En wilt u lid worden van de ouderraad? Meldt u dan aan via:
ouderplatformpoort@hetbaken.nl

Wilt u een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen om te kijken of het iets voor u is? Dan kunt u dat laten weten aan:
ouderplatformpoort@hetbaken.nl