Stad College

Schoolkosten

Het bieden van kwalitatief goed onderwijs is één van onze speerpunten. Om dit te kunnen realiseren, worden kosten gemaakt die niet door de overheid worden vergoed. Door de vrijwillige bijdrage zijn wij in staat om ons lesprogramma op een hoger niveau te richten. De hoogte van de bedragen zijn in samenspraak met in instemming van de oudergeleding van de DMR vastgesteld voor dit schooljaar.

Wij sturen ouders een brief waarin de onderdelen van de vrijwillige ouderbijdrage worden toegelicht. Omdat wij meer willen ondernemen dan de basisbegroting mogelijk maakt, vragen wij een vrijwillige bijdrage in de kosten. Door die vrijwillige bijdrage is het bijvoorbeeld mogelijk om een museum te bezoeken, een spreker uit te nodigen of beter en mooier materiaal in de lessen te gebruiken.

Voor schooljaar 2018-2019 bestaat de vrijwillige bijdrage uit de volgende onderdelen:

Leerjaar 1, 2, 3, 4, 5
Afsluitbaar kastje (1) € 10.00
Aanvullende Leer- en hulpmiddelen (2) € 65.00
Activiteiten en excursies (3) € 60.00
Sociaal Fonds (4) € 5.00
Sportoriëntatie (5) € 10,00

Ad 1:    Iedere leerling bij ons op school heeft inmiddels een sleutel voor een afsluitbaar kastje ontvangen. De kosten hiervoor bedragen € 10. Ouders krijgen hiervoor een mail waarin een link naar ‘WisCollect’ waarmee de kosten voldaan kunnen worden.

Ad 2:     Ondersteunend (digitaal) lesmateriaal, diagnostische toetsing, lesmateriaal in de klas, extra kopieerkosten, (digitale) abonnementen, contributie lidmaatschappen, elektronische leeromgeving.

Ad 3:     Activiteiten, excursies en projecten die het reguliere lesprogramma ondersteunen en doorbreken. Uitvoering is onder voorbehoud van volledige dekking en inclusief schoolongevallen-verzekering.

Ad 4:     Het sociaal fonds wordt aangewend indien ouders de bijdrage niet kunnen betalen. Ouders voor wie het mogelijk is om een hoger bedrag te betalen worden uitgenodigd dit te doen.

Ad 5:     Sportoriëntatie is alleen bestemd voor de leerlingen uit leerjaar 4.

Voor een overzicht van de geplande culturele activiteiten voor dit schooljaar klikt u hier.

Het Baken hanteert de Gedragscode schoolkosten Voortgezet Onderwijs.