Stad College

Correspondentie 2020-2021

Brieven augustus 2020

B-2021.001 introductieweek leerjaar 1

B-2021.002 introductieweek klas 2 (1)

B-2021.003 introductieweek havo 3

B-2021.004 introductieweek mavo 3

B-2021.005 introductieweek havo 4

B-2021.006 introductieweek havo 5

B-2021.007 introductieweek mavo 4

Informatie voor ouders Lyceo

B-2021.011 Aanvullende maatregelen

Brieven september 2020

B-2021.015 Ouderavond 08-09-20

B-2021.016 O-uren en SOMToday

B-2021.024 ov M4 herkansing

B-2021.025 ov H5 herkansing

Uitnodiging webinar Tactus

B-2021.031 Het Lyceo examenjaar

Brieven oktober 2020

B-2021.036 KAF op vrijdag 9 oktober 2020

B-2021.037 KAF op woensdag 7 oktober 2020 p2c

B-2021.038 KAF op vrijdag 9 oktober 2020 pm3a

B-2021.041 ov Pm3b toets wiskunde

B-2021.043 ROC modules mavo 4

PPT ROC keuzemodules mavo 4

brief ouders mondkapjes 2-10-2020

B-2021.044 Ventilatie

mondkapjes en ventilatie 8-10-2020

Bekendmaking_kandidaten_oudergeleding_verkiezing_2020

Bekendmaking_kandidaten_leerlinggeleding_2020

B-2021.048 Lj1 toetsweek periode 1

B-2021.055 Lj2 toetsweek periode 1

B-2021.049 havo 3 toetsweek periode 1

B-2021.052 mavo 3 toetsweek periode 1

B-2021.056 mavo 4 toetsweek periode 1

B-2021.050 havo 4 toetsweek periode 1

B-2021.057 havo 5 toetsweek periode 1

B-2021.061 P1e Corona

B-2021.058 P1b Corona

B-2021.060 M3 en M4 Corona

B-2021.059 H4 H5 Corona

B-2021.062 Vrijwilligers gevraagd

B-2021.063 Examenloket app

B-2021.069 periode 2 P&O-uren

brief ouders over verplicht dragen mondneusmasker

B-2021.074 aanvulling mondneusmasker verplichting de heer B. Iliohan

Brieven november 2020

B-2021.077 Studiekeuzelab

B-2021.079 Studiekeuzelab m3-m4

B-2021.067 vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 (1)

Bijlage B-2021.067 Ouderbijdrage 1 (1) (3)

B-2021.091 inhaaltoetsen periode 1 lj 1 en 2

B-2021.092 inhaaltoetsen periode 1 lj h3 m3m4 (1)

B-2021.093 inhaaltoetsen periode 1 h4 en h5 (1)

B-2021.106 aanvulling op brief bestuurder Het Baken (2)

voortzetting Bakenbeleid mondkapjesplicht 26112020 K.Oirbons

Brieven december 2020

TWOK Periode 2

B-2021.107 voorlopig vakkenpakket schooljaar 2021-2022

B-2021.108 voorlopig vakkenpakket schooljaar 2021-2022 leerjaar 2 mavo-havo

B-2021.110 toetsrooster lj 1 toetsweek 2 + lesvrije dagen

B-2021.111 toetsrooster lj 2 toetsweek 2 + lesvrije dagen

B-2021.112 toetsrooster toetsweek 2 H3 + lesvrije dagen (1)

B-2021.113 toetsweek 2 m3 + lesvrije dagen (1)

B-2021.114 toetsweek 2 havo 4 + lesvrije dagen (1)

B-2021.115 SE-week mavo 4 + lesvrije dagen (1)

B-2021.116 SE-week rooster h5 + lesvrije dagen (1)

B-2021.118 kerstviering 2020

B-2021.118 Uitwerking Corona maatregelen

B-2021.120 Wijzigingen per 4 januari 2021

2020-12-16 Online mentorles examenklas Poort Lyceum

2020-12-16 Online mentorles lj1, 2, 3 en 4h Poort Lyceum

Het Baken Almere einde 2020

Brieven januari 2021

verlenging lockdown K. Oirbons 13-01-2021

B-2021.133 toetsweek periode 2 januari 2021

B-2021.130 restitutie vrijwillige ouderbijdrage

Bijlage brief B-2021.130 restitutie ouderbijdrage

B-2021.135 CE voorbereiding en aanpassing M4 en H5

B-2021.139 cameragebruik online lessen en opvang op Poort Lyceum (3)

Brieven februari 2021

B-2021.141 tafeltjesavond

B-2021-142 online lessen ivm verwachting extreem weer 8-2-2021 (1)

B-2021-144 online lessen 9 februari

B-2021.143 Planning periode 3

B-2021.145 ov M4 herkansing periode 2 2021

B-2021.146 H5 herkansing periode 2 2021

B-2021.147 Onderwijs na de vakantie

B-2021.148 SE week H5 periode 3

B-2021.149 SE week M4 periode 3

Brieven maart 2021

B-2021.150 Lessen miv 2 maart

B-2021.151 Aanmelden examentraining en bijstellen CE

Lyceo TWOK 2021 (16-3-2021)

B-2021.200 examenvoorbereidingsweken Poort Lyceum 2021

B-2021.158 Lj 1,2 en havo 3 toetsweek 3 maart 2021

B-2021.159 M3 en H4 toetsweek 3 maart 2021

B-2021.165 ov M3 Almere on Stage

B-2021.166 Digitale oudercursus Tactus

B-2021.167 extra aanbod Lyceo examentraining meivakantie 2021

Brieven april 2021

B-2021.169 Buitenlessen lichamelijke opvoeding

B-2021.176 Aanmelden tijdvak 1 en 2

B-2021.182 M3 H4 les op school

B-2021.185 Herkansingen alle leerjaren

B-2021.194 Exameninformatie 2021

PTA mavo 19-21 eindversie

PTA havo 19-21 eindversie

Schema TV1, TV2, TV3

B-2021.195 Covid19 en online

B-2021.197 oudergesprekken periode 3 lj 1, 2, 3 en havo 4

B-2021.199 cijferlijsten m4 en h5

 

Brieven mei 2021

B-2021.220 Herkansingen P1, 2 en 3

B-2021.247 Lyceo TWOK periode 4

B-2021.250 toetsweek periode 4 lj 1, 2, 3 en havo 4

B-2021.251 volledige opening scholen

B-2021.254 brief vervolg volledige opening scholen

 

Brieven juni 2021

B-2021.255 Bekendmaking uitslag

B-2021.258 Einde schooljaar

B-2021.261 Zelftesten

Flyer-zelftesten-doe-je-zo-vo

B-2021.262 Einde en start nieuwe schooljaar (1)

Bestelcommunicatie leerlingen Poort Lyceum 21-22 (1)

B-2021.264 Boeken inleveren Van Dijk 4M en 5H

B-2021.269 Inhalen achterstanden