Stad College

School Ondersteuningsprofiel

Dit is het school ondersteuningsprofiel van Poort, school voor havo en mavo 2017-2018.

Dit ondersteuningsprofiel is ontstaan uit onze ondersteuningsgids en schoolplan. Wij beschrijven in dit profiel de ondersteuning die Poort aan leerlingen kan bieden. Het ondersteuningsprofiel is mede richtinggevend aan onze professionele ontwikkeling en bepaalt onze grenzen en uitdagingen op het gebied van de zorg die wij in school aan leerlingen willen en kunnen bieden. De samenwerking met ouders is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van een leerling op school.

In het school ondersteuningsprofiel is tevens het dyslexieprotocol opgenomen.

Klik hier voor het school ondersteuningsprofiel.