Stad College

Samenwerking met het hbo

Voorbereiding voor een succesvolle leerloopbaan
Wil je naar Poort, dan wil je later naar het hbo. Poort is een havo-mavoschool, die de leerling motiveert om naar het hbo te gaan.
Dat geldt ook voor de mavoleerling, die dezelfde lesstof krijgt aangeboden als de havoleerling. Daarom spreken we van mavo+ en vragen we dus iets meer als het om inzet en motivatie gaat. We zullen zo veel mogelijk samenwerken met hbo, denk bijvoorbeeld aan gastlessen door hbo docenten en projecten die je samen doet met de hogeschool. Op deze manier ontstaat een naadloze aansluiting met het hbo. Natuurlijk kun je Poort ook gewoon verlaten met een havo- of mavodiploma. Je hebt dan een uitstekende basis gekregen om je verder te ontwikkelen. Heb je je mavodiploma gehaald, dan kun je altijd doorstromen naar onze havo.

Om dit doel te bereiken wordt er samengewerkt met hogeschool Windesheim Flevoland. Vanaf de derde klas havo zijn er over en weer proeflessen, bezoeken en andere gezamenlijke activiteiten. Om deze samenwerking vast te leggen is een convenant ondertekend op 5 september jl. door de directie van beide instellingen.