Stad College

Onderbouw

Je schooltijd op Poort Lyceum begint met een onderbouwperiode. Deze periode duurt drie jaar als je op de havo zit. Volg je de mavo dan is de onderbouw twee jaar.

Leren in samenhang
Op Poort Lyceum werken we met leergebieden en vakoverstijgend onderwijs. Op die manier leer je de verschillende vakken meer in samenhang. Er zijn drie leergebieden:

• Mens & Maatschappij:
hierin werk je aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en economie.

• Mens & Natuur:
in dit leergebied hangen natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek en verzorging met elkaar samen.

• Kunst & Cultuur:
hiertoe behoren de vakken muziek, drama en beeldende vormgeving.

De samenhang tussen de verschillende vakken krijgt ook gestalte in vakoverstijgende projecten. De vorm en inhoud wisselen per project, net als de vakken waarmee ze zijn verbonden.