Stad College

Huiswerkbegeleiding en bijles

Vanaf maandag 6 september 2021 verzorgt Lyceo de naschoolse huiswerkbegeleiding en bijlessen op Poort Lyceum.

Hierbij wil ik u graag informeren over de diensten van Lyceo die wij op het Poort Lyceum dit schooljaar aanbieden.

Sinds oktober 2018 heeft Lyceo een samenwerking met het Poort Lyceum om o.a. huiswerkbegeleiding, bijles, coaching, TWOK en het Lyceo Examenjaar aan te bieden. Doelen van deze begeleiding zijn het leren plannen, zelfstandig leren werken, met meer motivatie naar school gaan en het verbeteren van de schoolresultaten. Deze begeleiding is toegankelijk voor leerlingen van alle leerjaren en niveaus die extra ondersteuning kunnen gebruiken.

Wat verstaan we onder de aangeboden diensten?

Huiswerkbegeleiding

Voorafgaand aan de huiswerkbegeleiding vind er een intakegesprek plaats.
U kunt daar als ouder uw verhaal kwijt, maar het draait om uw kind: we proberen samen in kaart te brengen wat de leerdoelen zullen zijn bij de huiswerkbegeleiding. We zijn op maan-, woens-, donder- en vrijdag aanwezig in lokaal (1.24) van 14:00 uur – 17:00 uur. Op dinsdag start de huiswerkbegeleiding al om 13:00 uur – 17.00 uur. Uw kind krijgt bij ons een eigen papieren planner. Hierin wordt samen met de begeleider gekeken hoe de planner werkt, wat er waar ingevuld gaat worden. We helpen uw kind op weg en het doel is dat uw kind uiteindelijk steeds meer zelfstandiger gaat plannen. Uw kind maakt zijn/haar huiswerk in het lokaal en kan direct een vraag stellen aan de begeleider. Ook kan uw kind overhoord worden en kan samen met de begeleider kijken wat een geschikte manier is om te leren. Er is per 9 leerlingen, één
begeleider aanwezig. Wij werken met een leerlingvolgsysteem: de begeleider schrijft iedere keer dat uw kind aanwezig is een kort stukje over die dag. U kunt dit direct thuis in zien, want u krijgt ook inlogcodes voor dit systeem.

Uiteraard kunt u als ouder, altijd contact opnemen met de vestigingscoördinator. In de eerste week van de huiswerkbegeleiding nemen wij een Lyceo test af. In deze test staan vragen die gaan over de studievaardigheden en motivatie van uw kind. Deze resultaten worden eerst met uw kind doorgenomen en vervolgens neemt de vestigingscoördinator ook contact op met u, om de resultaten kort te bespreken.
In november, maart en mei vinden er tussentijdse gesprekken plaats, samen met u en uw kind bespreken we de voortgang.

Bijles

Met bijles krijgt uw kind één op één begeleiding van een begeleider met een vakspecialisme. We brengen samen in kaart waar uw kind behoefte aan heeft, we bekijken samen het rooster en gaan met elkaar in gesprek. Met bijles werken we met een strippenkaart: één strip betekent recht op één uur bijles. De strippenkaart is flexibel inzetbaar: 1x per week, 2x per week, rondom een toetsperiode en voor meerdere vakken. Het meeste effect heeft de bijles als deze met regelmaat wordt ingezet. De bijles wordt gewoon op school gegeven.

Ik probeer dit zo goed mogelijk aan het rooster aan te laten sluiten. De begeleider noteert iedere keer wat er aangeboden is en hoe er te werk is gegaan. Dit kunt u als ouder ook direct inzien in ons digitale leerlingvolgsysteem HOMi. Houdt u er rekening mee dat het ongeveer twee weken kan duren voordat ik een begeleider heb gevonden.

Studiecoaching

Soms heeft uw kind even een extra zetje in de rug nodig bij het aanleren van de studievaardigheden. De inhoud van studiecoaching bij onderbouw- en bovenbouwleerlingen verschilt. Studiecoaching is een één op één begeleiding op het gebied van studievaardigheden en plancoaching. Er wordt geholpen bij het maken van een planning en het monitoren daarvan. De studievaardigheden worden zo veel mogelijk gekoppeld aan een vak dat de leerling bijvoorbeeld lastig vindt. Studiecoaching is een wekelijkse coaching van een uur. Er wordt gebruik
gemaakt van een papieren planner.

Toets Week Opvang Klas (TWOK)

De school heeft jaarlijks een aantal toetsweken ingepland. In deze weken moet uw kind per dag één of meerdere toetsen maken.
Om rustig te kunnen leren voor een toets, kunt u ervoor kiezen om gebruik te maken van de TWOK. Wij bieden de leerlingen voorafgaand en tijdens de toetsweek een ruimte waarin ze rustig en zelfstandig kunnen leren voor de toetsen en waar minimale afleiding is. Het doel is om ervoor te zorgen dat uw kind per middag al flink wat leerwerk heeft gedaan voordat hij/zij naar huis gaat. De begeleider kan helpen
bij eventuele vragen, kan overhoren (als er de tijd en ruimte voor is op aanvraag van de leerling) en helpen bij de planning van de toetsen. U kunt gebruik maken van de TWOK van 4 tot 14 dagen.

Examentraining

Een examenjaar is nagelbijtend spannend. Met een examentraining bereidt uw kind zich optimaal voor op de school- en eindexamens. We zorgen ervoor dat uw kind de examenstof goed in de vingers heeft. We herhalen alles en kijken waar uw kind moeite mee heeft. Zo zorgen we dat álle lesstof van het examen goed tussen de oren zit. Een examentraining duurt, afhankelijk van het betreffende examenvak, 2 of
3 aaneengesloten dagen en verloopt volgens een vast programma. Deze training vindt veelal in vakanties plaats en wordt op verschillende locaties door heel Nederland aangeboden. Uw kind krijgt in een kleine groep examentraining op een bepaald vakgebied. Een training bestaat uit een aantal blokken van ongeveer twee uur.

Mocht u nog meer informatie willen, dan kunt u een kijkje nemen op: www.lyceo.nl/examentraining/

Het Lyceo Examenjaar

Dit is een pakket op maat waarin alles is geregeld: leerling en ouder worden optimaal ontzorgd. De leerling wordt met huiswerkbegeleiding, bijles én examentraining gedurende het gehele examenjaar begeleid. Mocht u daar informatie over willen hebben, neemt u dan contact op met mij. Ik hoop u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, wilt u graag de tarievenlijst ontvangen, of wilt u graag een intakegesprek inplannen, dan kunt u mij bereiken op onderstaand mobiele nummer of per mail.

U kunt zich ook inschrijven via de site van Lyceo: www.lyceo.nl.

Met vriendelijke groeten,

Charissa Pestman
Vestigingscoördinator Poort Lyceum en Park Lyceum
T. 06-30409713
E. charissa.pestman@lyceo.nl