Stad College

Bovenbouw

Op Poort wordt een volledig examenprogramma aangeboden. Op de mavo Zorg en Welzijn, Economie en Techniek en op de havo Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Op de mavo hanteren we de term “pré-profielen” in plaats van “sectoren” als naam voor het examenpakket. De examenpakketten zijn namelijk passend gemaakt bij die van de havo, waar over profielen wordt gesproken. Doorstroming van mavo naar havo op weg naar het hbo is immers een doel van Poort.