Stad College

Bovenbouw

Op Poort Lyceum wordt een volledig examenprogramma aangeboden. Op de mavo Zorg en Welzijn, Economie en Techniek en op de havo Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Op de mavo hanteren we de term “pré-profielen” in plaats van “sectoren” als naam voor het examenpakket. De examenpakketten zijn namelijk passend gemaakt bij die van de havo, waar over profielen wordt gesproken.