Stad College

Aanmelden

Heb jij je al ingeschreven bij een voortgezet onderwijs school? Hier lees je precies hoe je je kunt inschrijven bij ons op school.

Inschrijfformulieren zijn op de volgende wijze te verkrijgen:

  • aanvragen per e-mail
  • aanvragen per telefoon, 036 – 845 23 61
  • ophalen bij de receptie

Klik hier het aanmeldingsformulier voor schooljaar 2019-2020.

Meer informatie over het aanmeldingstraject

Leerjaar 1
• Officiële inschrijftermijn voor leerlingen voor leerjaar 1 sluit op 1 maart 2019.
• Je ouders/verzorgers ontvangen een ontvangstbevestigingsbrief van onze leerlingenadministratie.
• In maart controleert de leerlingenadministratie de aanmeldingsgegevens bij de basisschool.
• In april en mei bezoeken wij de basisscholen en worden alle aangemelde leerlingen besproken. Op deze wijze kunnen ze in juiste klassen ingedeeld worden.
• Indien je ouders voor eind mee geen bericht hebben ontvangen, kun je ervan uitgaan dat je bent geplaatst in de opleiding die door de basisschool is aangegeven.
• Je ouders ontvangen half juni een bevestigingsbrief over de opleiding en klas waarin je bent geplaatst.
• Op maandag 8 juli 2019 vindt de kennismakingsochtend plaats. Leerlingen maken kennis met elkaar en ontvangen informatie over de start van het schooljaar.
• In de week van 26 augustus 2019 start het nieuwe schooljaar.

Leerjaar 2 en hoger 
• Officiële inschrijftermijn voor leerlingen vanaf leerjaar 2 sluit eind april 2019.
• Bij aanmeldingen die later nog binnenkomen, wordt eerst gekeken of het nog zinvol is de aanmelding in behandeling te nemen, gezien de beschikbare plaatsen in de betreffende opleiding.
• Je ontvangt een ontvangstbevestigingsbrief van onze leerlingenadministratie. De school van herkomst wordt door de leerlingenadministratie verzocht informatie aan te leveren over jou.
• Na binnenkomst hiervan belt de teammanager of de decaan je voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek met jou en je ouders/verzorgers.
• Tijdens het intakegesprek wordt het verdere verloop van de procedure met je doorgenomen. Tevens krijg je dan nadere informatie over de start van het nieuwe schooljaar.
• De teammanager of de decaan laat je daarna, zodra dat mogelijk is, weten of je definitief aangenomen bent. Zij beslissen daarover op basis van de aangeleverde gegevens èn de beschikbaarheid van een plaats in de betreffende opleiding.

Aanmeldbeleid
In dit document is het inschrijvingsbeleid voor Poort, school voor havo en mavo beschreven. Er wordt beschreven hoe er om wordt gegaan met tussentijdse instroom in het schooljaar 2018-2019 en met de instroom in schooljaar 2019-2020.

>> Klik hier voor het document aanmeldbeleid Poort 2018-2019 en 2019-2020