Stad College

Toetsbeleid

Toetsing is een onlosmakelijk onderdeel van het onderwijs.
In het licht van het gestaag vormkrijgende proces van de bewaking van onderwijskwaliteit en resultaten is het zinvol om een nieuwe, schoolbreed gedragen, visie op toetsing te formuleren en de implicaties hiervan uit te werken tot toetsingsbeleid.
Klik hier voor het beleidsplan toetsing 2019-2024.