Stad College

SE- en toetsreglementen

SE-reglement havo-mavo 2018-2020
Dit reglement regelt zaken rondom het programma van toetsing en afsluiting, het PTA.

 

SE reglement 2019- 2021
Dit reglement regelt zaken rondom het programma van toetsing en afsluiting, het PTA.

 

Reglement voortgangstoetsen 2019- 2020
Dit reglement regelt zaken rondom het programma van toetsing en overgang, het PTO.