Stad College

SE- en toetsreglementen

SE reglement 2019- 2021 Eindversie
Dit reglement regelt zaken rondom het programma van toetsing en afsluiting, het PTA.

 

SE reglement 2020-2022
Dit reglement regelt zaken rondom het programma van toetsing en afsluiting, het PTA.

 

Reglement voortgangstoetsen 2020-2021
Dit reglement regelt zaken rondom het programma van toetsing en overgang, het PTO.

 

Examenreglement Het Baken 2020-2021
Dit is het examenreglement van Stichting Het Baken Almere.