Stad College

PTA en PTO

In de examenjaren (leerjaar 3 en 4 mavo, leerjaar 4 en 5 havo) wordt examen gedaan. Dit betekent dat de leerlingen een programma krijgen uitgereikt waarin alles over het examen staat vermeld; het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Dit programma wordt voor 1 oktober van het eerste examenjaar naar de Inspectie van het Onderwijs gestuurd en staat vanaf dat moment vast. In het PTA staan:

  • De onderdelen van het examen
  • De wijze van toetsing
  • De weging van toetsen
  • De mogelijkheden tot herkansing
  • De vorm van de toetsen/het werk dat ingeleverd moet worden
  • En alle andere afspraken en regels omtrent het examen

PTA mavo 19-21 eindversie

PTA havo 19-21 eindversie

PTA havo 20-22 compleet

PTA mavo 20-22 compleet