Stad College

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

In de examenjaren (leerjaar 3 en 4 mavo, leerjaar 4 en 5 havo) wordt examen gedaan. Dit betekent dat de leerlingen een programma krijgen uitgereikt waarin alles over het examen staat vermeld; het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Dit programma wordt voor 1 oktober van het eerste examenjaar naar de Inspectie van het Onderwijs gestuurd en staat vanaf dat moment vast. In het PTA staan:

  • De onderdelen van het examen
  • De wijze van toetsing
  • De weging van toetsen
  • De mogelijkheden tot herkansing
  • De vorm van de toetsen/het werk dat ingeleverd moet worden
  • En alle andere afspraken en regels omtrent het examen

SE-reglement havo-mavo 2017-2019 Poort def 0918

SE-reglement havo-mavo 2018-2020 Poort def 0918

PTA’s H4 en H5 2017-2019
In verband met de invoer van nieuwe lesmethodes is er een verandering in het PTA economie van havo 5 opgetreden.
Klik hier voor het addendum economie.

PTA’s H4 en H5 2018-2020

PTA’s M3 en M4 2017-2019
In verband met de invoer van nieuwe lesmethodes zijn er veranderingen in de PTA’s economie, biologie en Nederlands van mavo 4 opgetreden.
Klik hier voor het addendum economie, biologie, Nederlands.

PTA’s M3 en M4 2018-2020