Stad College

Examenreglement Het Baken 2021-2022

Rondom de examens zijn er diverse voorschriften en regelingen noodzakelijk. Het examenreglement voor Stichting Het Baken Almere, interconfessioneel voortgezet onderwijs hierna te noemen Het Baken Almere bestaat uit twee delen:
• Een algemeen deel, dat van toepassing is op de vier reguliere scholen voor voortgezet onderwijs van Het Baken Almere;
• Een deel per school met regelingen en afspraken die gelden op de eigen school, maar niet strijdig zijn met de algemene wet- en regelgeving.

Klik hier voor het examenreglement van Het Baken schooljaar 2021-2022 >>