Stad College

Uitwisseling in leerjaar 3 van Park Lyceum

Stu4Bizz

21 Maart 2020 wordt een spannende dag voor zestien leerlingen uit havo 3 en vwo 3 van Park Lyceum. Het wordt de eerste dag van de uitwisseling met leerlingen uit Alcorcón, een buitenwijk van Madrid. De uitwisseling vindt plaats in het kader van Stu4bizz, een 2-jarig Europees project waarbij leerlingen uit diverse landen met elkaar samenwerken aan cases uit het bedrijfsleven. De voertaal is Engels.

Zaterdag en zondag zal er tijd zijn om te acclimatiseren en om kennis te maken met de gastgezinnen. Op maandag gaan we in groepen aan het werk en zullen verschillende bedrijven bezocht worden. Hier krijgen ze een rondleiding en een opdracht om mee aan de slag te gaan. Naast het werken aan dit project zullen we onder andere een bezoek brengen aan Amsterdam en het Rijksmuseum. Aan het einde van de week zullen de leerlingen hun project presenteren aan de bedrijven. Op zaterdag zullen wij de Spanjaarden weer uitzwaaien. Gelukkig hoeven ze dan niet lang te wachten op het weerzien. In april gaan de Nederlandse leerlingen naar hun Spaanse gastgezin.

Nieuws