Stad College

Start schooljaar 2019-2020

Deze week starten de lessen op Park Lyceum weer. Op dinsdag 27 augustus as. worden de leerlingen welkom geheten op school volgens onderstaand schema. Nieuw instromende leerlingen (met uitzondering van leerjaar 1) worden een kwartier voor aanvang van het introductieprogramma verwacht. Zij worden dan bij de receptie verwelkomd door hun mentor.

 

Leerjaar Introductie-

programma alle leerlingen

Leerjaar 1 08.30 uur
Leerjaar 2 09.30 uur
Leerjaar 3 10.30 uur
Mavo 4 10.30 uur
Havo 4 09.30 uur
Havo 5 11.30 uur
Atheneum 4 09.30 uur
Atheneum 5 11.30 uur
Atheneum 6 11.30 uur

 

Onder leiding van je (nieuwe) mentor volgt een introductieprogramma.

Benodigde materialen:

  • Voor deze introductiedag is het voldoende om een agenda, schrijfmateriaal en een tas mee te nemen.
  • Aanvullend verzoek voor bovenbouwleerlingen: draag gemakkelijk zittende kleding.
  • Alleen de leerlingen uit havo 3 en vwo 3 moeten hiernaast ook hun gymspullen meenemen.

Woensdag 28 augustus as. is de eerste lesdag volgens lesrooster.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rooster

Voor de leerjaren 2 en hoger geldt dat je uiterlijk maandag 26 augustus aanstaande je rooster op Zportal kunt zien. Je weet dan meteen in welke klas je komt te zitten en wie je mentor is.

 

Ben je nieuw op Park Lyceum en kun je (dus) je rooster nog niet inzien? Op 27 augustus staat de klasindeling en het lokaal waar je verwacht wordt op school aangeplakt.

 

Alle leerlingen die afgelopen schooljaar op Park Lyceum in de bovenbouw havo en atheneum zaten, zijn per brief geïnformeerd over de keuzes die we maken ten aanzien van mentoraat en klasindeling. Voortvloeiend daaruit zullen verzoeken van bovenbouwleerlingen (havo en atheneum) om in een andere klas te worden geplaatst niet in behandeling worden genomen.

 

We zien er naar uit om alle leerlingen op dinsdag 27 augustus (weer) te mogen ontvangen.

Nieuws