Stad College

Over Park Lyceum

‘Geprikkeld worden om te ontdekken wie je bent, waar je goed in bent en wat je interessant vindt’. ‘Park Lyceum biedt onderwijs op atheneum-, havo- en mavo niveau. ‘Park Lyceum is een interconfessionele school met aandacht voor de viering van de christelijke feestdagen, met bezinningsmomenten in de klas. We gaan uit van de gedachte dat we verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en voor de samenleving’. ‘Van oudsher zijn we sterk in Science en Kunst & Cultuur, maar Internationalisering is ons paradepaardje’.


Dit zijn een aantal zinsneden uit de wervingsfolder van Park Lyceum. Meer dan ooit beseffen we dat we het bovenstaande vooral bereiken door hele goede lessen te geven (‘de docent maakt het verschil’), door intensief jullie zoon of dochter te begeleiden en door in het weekrooster alle mogelijkheden te bieden voor vakinhoudelijke ondersteuning en verdieping (d.w.z. aansluiten bij specifieke interesses). Er zijn een paar voorwaarden om dit te bereiken: intensieve samenwerking tussen de docenten onderling en voortdurende communicatie met de leerlingen en de ouders in de vorm van resultaatgesprekken, ouderavonden, ouderklankborden en leerlingklankborden.
Ik nodig u uit om verder kennis te maken met de school. Via de website (onder het kopje “ Goed onderwijs moet” wordt uitgebreid ingegaan op het onderwijs op Park Lyceum), door langs te komen op een Informatieavond of een Open Avond of door een afspraak te maken met een van de teamleiders.

Doeke Jan Renema
Rector Park Lyceum
 

Klik hier om het Schoolplan 2017-2021 te openen.

Klik hier om de ambities, behorend bij het schoolplan te openen.

Klik hier om het veiligheidsplan van Park Lyceum te openen.

Klik hier om het Convenant schoolveiligheid te openen.