Stad College

Missie en visie

De missie van Park Lyceum bestaat uit vijf bondig geformuleerde speerpunten. Ze zeggen iets over wie we zijn en hoe we de dingen doen. Vijf pijlers die het wezen van onze school samenvatten:

1 Talent stimuleren en ontwikkelen
Op Park Lyceum richten we ons niet alleen op leerresultaten. Naast het leren en het behalen van goede examenresultaten vinden wij het belangrijk bij te dragen aan je persoonlijke ontwikkeling. In het leerplan en de begeleiding besteden wij veel aandacht aan zelfstandigheid, de ontwikkeling van (sociale) (samen)werken en samenleven met anderen. Natuurlijk bieden we je ook voldoende mogelijkheden om je talenten te ontdekken, zoals leren debatteren of proef-studeren op een universiteit.

2 Onderwijskundig vernieuwend
Onze school heeft een relatief jong team dat werkt vanuit een grote betrokkenheid bij de leerlingen. Maar betrokkenheid alleen is niet genoeg. Regelmatig laten we ons bijscholen. Zo blijven we inhoudelijk bij en kunnen we vormgeven aan de veranderingen die voortkomen uit onderwijsvernieuwingen. Ook ons lesaanbod of lesvorm nemen we regelmatig onder de loep.

3 Zorgzaamheid en aandacht
Samen met je ouders helpen we jou zo goed mogelijk te leren en volwassen te worden. Want omgaan met je mogelijkheden én je barrières vraagt om een goede begeleiding. En dat is precies waar we bij Park Lyceum sterk in zijn. Zelfstandig leren gaat niet vanzelf. Het begint ermee dat we jou als leerling serieus nemen, goed naar je luisteren en de hulp of coaching bieden waar jij behoefte aan hebt. Daarnaast gaan we zorgvuldig om met verzuim.

4 Interconfessionele school
Onze interconfessionele identiteit is in de eerste plaats zichtbaar in onze aanpak: mensen werken hier samen en laten zich inspireren vanuit een christelijke levensovertuiging. We zien het als onze taak jonge mensen op te leiden en te begeleiden naar volwassenheid. Dit doen we in de overtuiging dat vorming van hoofd, hart en handen mensen compleet maakt.

5 Kwalitatief goed onderwijs
Kwaliteit staat op Park Lyceum centraal. Hier werken we aan door goed onderwijs te geven, leerlingen te leren zelfstandig te werken en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk. Bij het verlaten van de school ben je klaar voor vervolgonderwijs of een baan. Bovendien ben je in staat te zorgen voor je persoonlijke welzijn en sta je midden in het maatschappelijke leven. Dit einddoel zien we als een contract tussen jou, je ouders en de school. We verwachten dan ook het een en ander van jou en je ouders. Omgekeerd mag je ons aanspreken op de manier waarop we dit doel vormgeven.