Stad College

Vensters voor verantwoording

In het project Vensters voor Verantwoording presenteren scholen in het voortgezet onderwijs hun schoolprestaties. Deze verantwoording komt tot stand aan de hand van twintig indicatoren.

Ook Park Lyceum maakt op deze wijze deze gegevens voor iedereen toegankelijk. Wij nodigen u van harte uit om hier eens een kijkje te nemen. Wanneer u hier klikt komt u rechtstreeks in de gegevens van Park Lyceum.

Meer informatie over Vensters voor Verantwoording is te vinden op: http://www.venstersvoorverantwoording.nl

Disclaimer: het project Vensters voor Verantwoording is nog volop in ontwikkeling. Wij sluiten niet uit dat er fouten in de gegevens staan. Er kunnen aan de gegevens geen rechten ontleend worden.