Stad College

Lokaal Educatieve Agenda Almere

De Almeerse schoolbesturen en de gemeente Almere hebben afspraken gemaakt om samen te werken aan de verbetering van het Almeerse onderwijs. Deze afspraken zijn opgeschreven in de Lokaal Educatieve Agenda.

De afspraken hebben betrekking op vier belangrijke punten:
1. Alle scholen die door de Onderwijsinspectie zijn benoemd als ‘zwakke’ school worden verbeterd. Per school worden op maat gesneden maatregelen genomen.
2. Er wordt gewerkt aan een ‘brede impuls leesonderwijs’, dat wil zeggen dat daar waar nodig het leesonderwijs in Almere verbeterd wordt.
3. De overgang van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zal worden verbeterd
4. Er moeten de komende jaren weer minder Almeerse jongeren zijn die voortijdig de school verlaten.

Ook is afgesproken dat er enkele relevante onderzoeken worden uitgevoerd en dat de bovenvermelde actiepunten gevolgd worden door onderzoek.

Uitvoering
De afspraken gelden voor de periode 2019 – 2022. Zowel gemeente als schoolbesturen investeren in de uitvoering van de afspraken. De Almeerse schoolbesturen zetten in totaal 1,33 miljoen euro in over de gehele periode en de gemeenteraad heeft ingestemd met inzet van een bedrag van 2,5 miljoen euro over 4 jaar.

LEA Stuurgroep
De stuurgroep LEA bestaat uit de wethouder onderwijs gemeente Almere, de voorzitter van Besturenberaad Almere-Primair Onderwijs, de voorzitter Besturenberaad Almere-Voortgezet Onderwijs, programmamanager Leren gemeente Almere, de projectleider en projectsecretaris LEA.

Klik hier om de website van LEA te openen.

Bron: website LEA