Stad College

Interconfessionele identiteit

Kies je voor Park Lyceum, dan doe je mee met al onze interconfessionele activiteiten. Zo krijg je lessen Levensbeschouwing. In de lessen maak je kennis met de gebruiken binnen het christendom, jodendom en de islam. Verder praten we met elkaar over het omgaan met mensen die ‘anders zijn’ dan jij en over zaken die je gelukkig of verdrietig maken. Je wordt je bewust van levensbeschouwelijke thema’s, zoals arm en rijk, relaties, dood, God, geweten, feesten of herdenkingen. Vaak gaat het dus over waarden en normen. Belangrijk hierbij is dat je goed luistert naar elkaar en een eigen standpunt leert vormen en verwoorden.

Je leert van de samenhang tussen verschillende vakken, tussen hoofd, hart en handen, en tussen mensen onderling. Kortom: je leert oog te hebben voor wat mensen bindt, maar ook voor wat hen scheidt. Bepaalde aspecten hiervan zie je ook terug in vakken als filosofie en maatschappijleer. Daarnaast heb je in leerjaar 4 de mogelijkheid om mee te gaan met de Kloosterdagen.

Op school vieren we de belangrijke kerkelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen. Tijdens deze vieringen denken we met elkaar na over de oorspronkelijke gebeurtenissen van Kerst en Pasen, maar ook over onderwerpen uit onze tijd.