Stad College

Schoolkosten

Om onze slogan “Een stevige basis voor een mooie toekomst” waar te kunnen maken worden ook kosten gemaakt die niet geheel door de overheid worden vergoed. Deze activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage. Door deze bijdrage zijn we in staat om ons lesprogramma te verrijken. Daarom vragen wij u om in deze extra kosten bij te dragen.

De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld in samenspraak met de deelraad waarin ook ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn. Op grond van de verantwoording 2017 – 2018 zijn de nieuwe bedragen voor het schooljaar 2018 – 2019 vastgesteld. Met deze brief informeren we u over de hoogte en inhoud van de verschillende onderdelen en over de vervolgstappen.

De ouderbijdrage bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een bijdrage aan de kosten voor de ondersteuning van het onderwijs in de vorm van ondersteunend lesmateriaal, lidmaatschappen en digitale abonnementen
  • Een bijdrage voor de activiteiten die per leerjaar plaatsvinden
  • Een bijdrage voor de excursies die per leerjaar worden verzorgd

Vervolgstappen

U krijgt per e-mail bericht dat er een factuurvoorstel voor u klaarstaat. U kunt dan inloggen via een link in de mail of via het ouderportaal. Via deze weg kunt u betalen. U heeft de optie om aan te geven hoe u wilt betalen: via iDeal, een overschrijving of in 4 termijnen via een automatische incasso. Nadat u akkoord bent gegaan met het voorstel en de betaalmethode zal de definitieve factuur per e-mail aan u worden verstuurd. U kunt deze factuur zelf, indien gewenst, uitprinten. U ontvangt van ons geen factuur meer per post. Mocht u wat betreft de vrijwillige ouderbijdrage problemen hebben met betaling dan nodig ik u uit contact op te nemen met de afdelingsleider van uw zoon/dochter.

Er zullen gedurende het schooljaar ook aparte facturen gestuurd worden voor meerdaagse excursies waaraan leerlingen op persoonlijke titel deelnemen, zoals de Kloosterdagen.

Spaarplan

Nieuw is het spaarplan voor werkweken en uitwisselingsreizen. Te starten vanaf leerjaar 1. Voor sommige verre bestemmingen zal het op deze manier gespaarde bedrag nog niet voldoende zijn. Het resterende bedrag zal dan beter hanteerbaar zijn dan het oorspronkelijke bedrag. Uiteraard vindt deze incasso van 10 euro per maand alleen maar plaats met uw toestemming.

Tot slot

Ouders voor wie het moeilijk is om de verplichte vakgebonden bijdrage volledig te betalen, nodig ik uit een aanvraag voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding in te dienen bij de afdelingsleider. Deze aanvraag wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Ook voor verdere inhoudelijke vragen, kunt u contact opnemen met de afdelingsleider van uw zoon of dochter.

Klik hier voor een specificatie van de kosten per leerjaar.

Klik hier voor een overzicht van de verschillende activiteiten.