Stad College

Studeren, hbo of wo?

Studeren in het HBO of WO

Klik hier voor de presentatie van de ouderavond van 10 september 2019: Studeren in het HO.

Bachelor – Master in het HBO
Opleidingen in het hoger beroeps onderwijs (HBO) zijn opgebouwd volgens het bachelor en master systeem. HBO- opleidingen duren over het algemeen 4 jaar en na een studie van 4 jaar ben je “bachelor”.
Na het volgen van de bachelor opleidingen kan je doorstromen naar master-opleidingen in het HBO en WO (wetenschappelijk onderwijs). Als je door wilt stromen van HBO bachelor naar WO master zal je in veel gevallen een overgangsprogramma moeten volgen en afronden. Een master opleiding van het HBO duurt ongeveer 1 tot 2,5 jaar.

Bachelor – Master in het WO
Het WO kent over het algemeen een 3 jarige bachelor opleiding waarna je een 1 tot 3,5 jarige master opleiding kunt volgen om een afgeronde universitaire studie te krijgen.
Tijdens een master opleiding kun je jezelf verder specialiseren binnen je vakgebied of een onderzoek gaan verrichten .
Een master opleiding kun je volgen aan elke universiteit die deze master specialisatie aanbiedt. Zowel nationaal als internationaal.

Aanmelden voor een studie
Via Internet (www.ib-groep.nl) kan je jezelf aanmelden voor studiefinanciering. Om je aan te melden voor je vervolgopleiding moet je zijn bij www.studielink.nl.
De ib-groep zorgt meestal voor je aanmelding bij de instelling en opleiding die jij hebt aangegeven. Behalve als dit vermeld wordt.
Als er voor je studie een loting is of bepaalde aanvullende eisen (toelatingseisen) zal je jezelf direct bij deze opleiding moeten aanmeldden. Dit in verband met de tijd voor lotingen en testen.

Loten
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en plaatsen voor bepaalde opleidingen en instellingen in Nederland kan het zijn dat er een loting plaats vindt. Je mag maar 1x per jaar meedoen aan een loting.
Bij het loten wordt er gekeken naar de hoogte van je examencijfers.
Je wordt direct geplaatst als je eindcijfer van je examen gemiddeld een 8 is of hoger.
Verder loot je mee in een categorie die is samengesteld op basis van de hoogte van examencijfers. Hoe hoger je cijfers, hoe meer kans je hebt om ingeloot te worden. Dit is gewogen loting.

Daarnaast kan een instelling eigen selectiecriteria hanteren waarbij je kunt denken aan profieleisen, specifieke vaardigheden, cijfers etc. Dit is de decentrale toelating. Je mag 1 keer mee doen aan zogenaamde decentrale selectie.

Aanmelden voor een studie met een loting moet vóór 15 mei.
Bij een decentrale toelating moet je jezelf vóór 15 januari aanmelden.
In het totaal mag je maximaal 3 keer inschrijven voor een studie met een loting.

Studiefinanciering
Een studiebeurs bestaat uit 3 onderdelen:
– Basisbeurs en OV-studentenkaart (prestatiebeurs)
– Aanvullende beurs
– Rentedragende lening
De prestatiebeurs kan als een lening worden omgezet in een gift als je binnen 10 jaar je studie afrond.
De basisbeurs is onafhankelijk van het inkomen van je ouders, wel wordt er gekeken naar de woonsituatie. Als je uitwonend bent, is de beurs hoger dan wanneer je thuis woont.
Bij de OV-studentenkaart moet je een keuze maken tussen een weekkaart of een weekendkaart.
Je kunt maximaal 4 jaar aanspraak maken op de prestatiebeurs.
De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van de ouders en of je broers of zussen hebt die in het (speciaal) voortgezet onderwijs zitten of al een aanvullende beurs hebben.
De aanvullende lening is in het 1e jaar een gift en de rest met worden terugbetaald.
Je kunt naast de basisbeurs en de aanvullende beurs een rentedragende lening afsluiten. Over de lening wordt ook een rente berekend. Na je studie moet je deze studieschuld terug betalen over een bepaalde tijd.
Als je geen aanspraak meer kunt maken op de prestatiebeurs dan kun je nog maximaal 3 jaar lenen.
Alle bedragen van de beurs zijn te vinden op de site van de IB-groep. www.ib-groep.nl

Stoppen met je studie
Als je het gevoel hebt dat je een verkeerde studie hebt gekozen zet je studiefinanciering stop
voor 1 februari in het jaar dat je voor het eerst een prestatiebeurs hebt ontvangen.
Als je ook op tijd je OV-studentenkaart hebt ingeleverd hoef je de prestatiebeurs niet terug te betalen. Je mag dat studiejaar niet opnieuw een prestatiebeurs aanvragen.

Bijverdienen
Naast je studiefinanciering mag je een bepaald bedrag per kalenderjaar bij verdienen. Als je meer bijverdient heeft dat gevolgen voor je studiefinanciering. Dit bedrag kan je terug vinden op de www.ib-groep.nl

Buitenland
Tijdens het studeren of stage lopen in het mogelijk dat je gewoon in aanmerking komt voor studiefinanciering. Dat is afhankelijk van de studie en instelling waar je heen gaat.
Meer informatie kan je vinden op:
– www.wilweg.nl
– www.ib-groep.nl

Twijfelaars
Voor twijfelaars zijn er mogelijkheden om via meerdaagse oriëntatie kennis te maken met verschillende richtingen en studies om na persoonlijke gesprekken met coaches tot een keuze te komen. Dit kan via de oriëntatiedagen of via het oriëntatiejaar van de HvA en UvA maar ook via het zogenaamde dubevent van de hogeschool van Utrecht.
Linken naar de verschillende instellingen zijn voor meer informatie over de verschillende opleidingen zijn:
– Hogeschool van Amsterdam
– Hogeschool Inholland
– Hogeschool Utrecht
– Universiteit van Amsterdam
– Vrije universiteit
– Universiteit van Utrecht