Stad College

Onderbouw

Heb je van de basisschool een minimaal mavo, havo of vwo advies gekregen dan ben je welkom bij ons op school. In het eerste jaar bij ons bepalen we welk onderwijsniveau het beste bij jou past want misschien kun je wel meer aan dan je eerst dacht.

Brugklas
In het eerste leerjaar op Park Lyceum gaat het er allereerst om dat je went aan je nieuwe school. De overgang van basisschool naar middelbare school is groot. We willen dat je je zo snel mogelijk thuis voelt op Park Lyceum. Al voor de zomervakantie maak je daarom vast kennis met je nieuwe klasgenoten en je mentor. Na de zomervakantie zetten we de kennismaking voort. Misschien ga je in de loop van het jaar met je klas op pad in een meerdaagse activiteit. Natuurlijk willen we je ook stimuleren en kansen bieden zodat je het beste uit je zelf kunt halen. In de atheneum/havo klassen kijken we aan het eind van het eerste leerjaar welke stroom het meest geschikt voor jou is. Afhankelijk van je resultaten, je capaciteiten en je interesse word je bevorderd naar havo 2 of atheneum 2. Op de ouderavonden lichten we de verschillende aspecten die hierbij een rol spelen uitvoerig toe. Zit je in een atheneumklas? Als alles goed gaat word je dan aan het eind van het schooljaar bevorderd naar atheneum 2.

Leerjaar 1
In leerjaar 1 krijg je de vakken Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, en lichamelijke opvoeding . Daarnaast zijn een aantal vakken samengebracht in zogenaamde leergebieden. Er zijn twee leergebieden:
– Mens & Natuur met de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, verzorging en techniek.
– Kunst & Cultuur met muziek, drama en beeldende vormgeving.
Ook heb je iedere week een mentorles. Verder bieden we studiebegeleidingsuren aan voor extra steun en werken we aan verschillende (internationale) projecten.

Leerjaar 2 en 3
In het tweede en het derde leerjaar kom je misschien bij andere leerlingen in de klas. We besteden daarom ook hier weer aandacht aan de kennismaking. In leerjaar 2 komt er een derde vreemde taal bij, het vak Duits. In de mavo komt er in leerjaar 2 levensbeschouwing bij en in havo en atheneum vanaf leerjaar 3. In de derde klas maak je, rekening houdend met jouw mogelijkheden, samen met je ouders een definitieve keuze voor je vervolgopleiding in de bovenbouw. Je hebt zowel voor havo als voor atheneum de keuze uit vier profielen. Je kunt hierover verderop meer lezen, bij ‘Kiezen voor de bovenbouw’. Bij de mavo kun je in het tweede leerjaar kiezen uit een aantal sectoren.

Vwo
Het vwo is een traject van 6 leerjaren die je voorbereidt op het wetenschappelijk onderwijs aan de universiteit. In de derde klas kies je een profiel van vakken voor leerjaar 4, 5 en 6.

Havo
Met het hoger algemeen voortgezet onderwijs kun je een opleiding gaan volgen op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Aan het eind van het derde leerjaar maken de leerlingen een keuze voor een profiel voor de laatste twee jaren van de havo.

Mavo
De mavo is een vier jarige opleiding waar leerlingen worden voorbereid voor een vervolgopleiding in het middelbaar beroeps onderwijs (mbo). Tijdens de lessen leren de leerlingen vaardigheden die later voor een beroepsopleiding zinvol zijn. Tevens is het voor de leerlingen met een mavo diploma en goede resultaten mogelijk om na het examen de overstap naar de havo te maken. Voor het laatste jaar van de mavo kiezen de leerlingen een pakket voor de richting waar ze in verder willen gaan.