Stad College

Mavo

Het decanaat van de Mavo

Hieronder volgt de route die een leerling doorloopt met betrekking tot zijn/haar oriëntatie op studie en beroep, ook wel loopbaanoriëntatie genoemd. Door deze weg te doorlopen willen wij als school proberen de leerling aan het eind van klas 4 zover te hebben dat hij/zij weet welke vervolgopleiding er na de Mavo gevolgd gaat worden.

Mavo 2:
Hieronder staat waar een leerling in klas 2 van de Mavo mee te maken krijgt rondom zijn/haar profielkeuze.
In dit leerjaar wordt door de leerling één van de volgende profielen gekozen: Economie, Techniek of Zorg en Welzijn. De mentor en de decaan begeleiden het hele traject tot aan de definitieve profielkeuze. De leerlingen krijgen in februari een tweedaagse rond het thema kiezen waarna de keuze gemaakt wordt.
Voor het hele profielkeuzetraject volgt hieronder de informatie:
Voor het profielkeuzeformulier: klik hier om het profielkeuzeformulier te openen;
Voor het profielkeuzeboekje: klik hier om het profielkeuzeboekje te openen.

Voor informatie over en eisen van MBO, HBO en WO-opleidingen met daar ook nog eens bij de beoordeling van studenten over deze opleidingen:

Mavo 3:
In dit leerjaar gaat de leerling tijdens de LOB lessen aan de slag om zich verder te oriënteren op de mogelijkheden voor wat betreft de vervolgopleidingen.
Voor een overzicht van de open dagen en beoordeling van opleidingen kan je zoeken via deze link klik hier.
De leerling wordt bij deze zoektocht naar een vervolgopleiding uiteraard gesteund en begeleid door de mentor en de decaan.

Voor de oriëntatie op studie en beroep zal de leerling tijdens de LOB les verschillende opdrachten moeten maken en opslaan in its learning. Hiermee vormt er een LOB dossier dat je kan laten zien bij een intake gesprek op het MBO. Er is een aantal activiteiten, zoals het beroepenfeest en de doedag van Almere on Stage. Deze zijn beide verplicht. Verder moeten zij bijvoorbeeld een open dagen van een MBO bezoeken (klik hier) of ergens een meeloopdag volgen. Er zijn talloze activiteiten gaande omtrent loopbaanoriëntatie. Door deze activiteiten te volgen bouwt de leerling het aantal studielasturen op (advies: probeer er in dit jaar 15 á 20 studielasturen bij te verdienen) en raakt hij/zij uiteraard steeds beter op de hoogte van zijn/haar mogelijkheden.
Voor elke opdracht moet een verslag opgeslagen worden in het LOBdossier op its learning. Daarna moet de mentor gevraagd worden om het te ondertekenen. Dit is ook van belang om dit op tijd te doen zodat je absentie verantwoord kan worden.
Als je deel wilt nemen aan een meeloopdag dan moet je minimaal een week van te voren verlof aanvragen bij je afdelingsleider of bij de decaan. Dit doe je door een verlof formulier in te vullen.

Mavo 4:
Tijdens dit laatste leerjaar op de mavo wordt het proces van de vierde klas verder uitgewerkt. Hier wordt samengewerkt met het MBO college Almere door een verschillende activiteiten te gaan volgen. BV open dag, meet the students en rondleidingen door het gebouw. Van alle activiteiten moet een kort verslag worden opgenomen in het dossier op its learning. Dit is belangrijk voor de overdracht en de intake op het MBO.
Informatie over studeren en aanmelden kan terug worden gevonden op its learning;
Voor meer informatie over studiefinaincieringt: klik hier.
Aanvragen van een DigiD: klik hier.
Voor meer informatie over studeren in het buitenland: klik hier of klik hier.
Voor het Almeers convenant voor de overstap van mavo 4 naar havo 4: Klik hier.
Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met:
Astrid Verspeek (a.verspeek@hetbaken.nl) decaan.