Stad College

Havo

Het decanaat van de Havo

Hieronder volgt de route die een leerling doorloopt met betrekking tot zijn/haar oriëntatie op studie en beroep, ook wel loopbaanoriëntatie genoemd. Door deze weg te doorlopen willen wij als school proberen de leerling aan het eind van klas 5 zover te hebben dat hij/zij weet welke vervolgopleiding er na de Havo gevolgd gaat worden.

Havo 3:
Hieronder staat waar een leerling in klas 3 van de Havo mee te maken krijgt rondom zijn/haar profielkeuze.
In dit leerjaar wordt door de leerling één van de volgende profielen gekozen: Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG) en Natuur en Techniek (NT).
De mentor en de decaan begeleiden het hele traject tot aan de definitieve profielkeuze met Qompas.
Voor het hele profielkeuzetraject volgt hieronder de informatie:
Voor het profielkeuzeformulier: Klik hier
Voor het profielkeuzeboekje: Klik hier
Voor de PowerPointpresentatie van de ouderavond profielkeuze: Klik hier

Voor informatie over en eisen van MBO, HBO en WO-opleidingen met daar ook nog eens bij de beoordeling van studenten over deze opleidingen: http://hbobachelors.nl/zoeken/.

Havo 4:
In dit leerjaar gaat de leerling helemaal zelfstandig aan de slag om zich verder te oriënteren op de mogelijkheden voor wat betreft de vervolgopleidingen.
Voor een overzicht van de open dagen en beoordeling van opleidingen kan je zoeken via deze link: http://hbobachelors.nl/.
De leerling wordt bij deze zoektocht naar een vervolgopleiding uiteraard gesteund en begeleid door de mentor en de decaan.
Voor de oriëntatie op studie en beroep kan de leerling ook “Het Toekomstdossier” op its learning gebruiken waarin alles keurig kan worden vast uitgelegd. Dit dossier moet dus goed gedurende Havo 4 en 5 worden geraadpleegd.
Er is een aantal activiteiten, zoals gastles en de AEL stage (beide verplicht) en de opleidingenmarkt die over het algemeen door de Havo 4-leerlingen worden bezocht.
Verder mogen zij bijvoorbeeld open dagen van hogescholen bezoeken (http://www.hbostart.nl/opendagen) of ergens een meeloopdag volgen. Er zijn talloze activiteiten gaande omtrent loopbaanoriëntatie. Door deze activiteiten te volgen bouwt de leerling het aantal studielasturen op (advies: probeer er in dit jaar  15 á 20 studielasturen bij te verdienen) en raakt hij/zij uiteraard steeds beter op de hoogte van zijn/haar mogelijkheden.

Voor elke voorlichtingsactiviteit moet een verslag opgeslagen worden in het portfolio op its learning. Daarna moet de mentor gevraagd worden om het te ondertekenen. Dit is ook van belang om dit op tijd te doen zodat je absentie verantwoord kan worden.

Als je deel wilt nemen aan een meeloopdag of proef studeren dan moet je minimaal een week van te voren verlof aanvragen bij je afdelingsleider of bij de decaan. Dit doe je door een verlof formulier in te vullen.

Havo 5:
Tijdens dit laatste leerjaar op de havo wordt het proces van de vierde klas verder uitgewerkt. Het is van belang dat het portfolio uiteindelijk bestaat uit minimaal 4 verslagen over activiteiten die gevolg zijn om tot de juiste keuze van een opleiding te komen. Bij matching (deze is verplicht!) op de instelling van de opleiding die je wilt gaan volgen kan er naar dit portfolio gevraagd worden. De hbo’s willen zien wat je gedaan hebt om tot de keuze van de opleiding te komen en de motivatie achter deze keuze van de te volgen vervolgopleiding.
Informatie over studeren en aanmelden kan terug worden gevonden op its learning;

Voor meer informatie over studievoorschot: http://www.duo.nl
Voor meer informatie over studeren: http://www.startstuderen.nl
Aanmelden bij Hoger onderwijs: http://www.studielink.nl
Aanvragen van een DigiD: http://www.digid.nl
Voor meer informatie over studeren in het buitenland: http://www.wilweg.nl of http://www.nuffic.nl

Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met:
Astrid Verspeek (a.verspeek@hetbaken.nl) decaan of Nanja de Rie (n.derie@hetbaken.nl) decaan.