Stad College

Atheneum

Het decanaat van het atheneum

Hieronder volgt de route die een leerling doorloopt met betrekking tot zijn/haar oriëntatie op studie en beroep, ook wel loopbaanoriëntatie genoemd. Door deze weg te doorlopen willen wij als school proberen de leerling aan het eind van klas 6 zover te hebben dat hij/zij weet welke vervolgopleiding er na het atheneum gevolgd gaat worden.
Atheneum 3:

Hieronder staat waar een leerling in klas 3 van het atheneum mee te maken krijgt rondom zijn/haar profielkeuze.
In dit leerjaar wordt door de leerling één van de volgende profielen gekozen: Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG) en Natuur en Techniek (NT).
De mentor en de decaan begeleiden het hele traject tot aan de definitieve profielkeuze met Qompas.
Voor het hele profielkeuzetraject volgt hieronder de informatie:
Voor het profielkeuzeformulier: Klik hier
Voor het profielkeuzeboekje: Klik hier
Voor de PowerPointpresentatie van de ouderavond profielkeuze leerjaar 3: Klik hier
Voor informatie over en eisen van MBO, HBO en WO-opleidingen met daar ook nog eens bij de beoordeling van studenten over deze opleidingen: http://hbobachelors.nl/zoeken/.

Atheneum 4 en 5:
In dit leerjaar gaat de leerling helemaal zelfstandig aan de slag om zich verder te oriënteren op de mogelijkheden voor wat betreft de vervolgopleidingen.
Voor een overzicht van de open dagen en beoordelingen van opleidingen kan je zoeken via deze link: http://universitairebachelors.nl/de-beste-opleidingen/
De leerling wordt bij deze zoektocht naar een vervolgopleiding uiteraard gesteund en begeleid door de mentor en de decaan.
Voor de oriëntatie op studie en beroep kan de leerling ook “Het Toekomstdossier” op its learning gebruiken waarin alles keurig kan worden vast uitgelegd. Dit dossier moet dus goed gedurende atheneum 5 en 6 worden geraadpleegd.
Er zijn een aantal activiteiten in verschillende leerjaren, zoals de AEL stage (verplicht voor atheneum 4)  en de opleidingenmarkt die over het algemeen door de atheneum 4-leerlingen worden bezocht.
Verder mogen zij bijvoorbeeld open dagen van hogescholen bezoeken (www.hbostart.nl/opendagen) of ergens een meeloopdag volgen. Er zijn talloze activiteiten gaande omtrent loopbaanoriëntatie.
Voor elke voorlichtingsactiviteit moet een verslag opgeslagen worden in het portfolio op its learning. Daarna moet de mentor gevraagd worden om het te ondertekenen. Dit is ook van belang om dit op tijd te doen zodat je absentie verantwoord kan worden.

Als je deel wilt nemen aan een meeloopdag of proef studeren dan moet je minimaal een week van te voren verlof aanvragen bij je afdelingsleider of bij de decaan. Dit doe je door een verlof formulier in te vullen.

Atheneum 6
Tijdens dit laatste leerjaar op het atheneum wordt het proces van de vijfde klas verder uitgewerkt. Het is van belang dat het portfolio uiteindelijk bestaat uit minimaal 4 verslagen over activiteiten die gevolg zijn om tot de juiste keuze van een opleiding te komen. Bij matching (deze is verplicht!) op de instelling van de opleiding die je wilt gaan volgen kan er naar dit portfolio gevraagd worden. De universiteiten willen zien wat je gedaan hebt om tot de keuze van de opleiding te komen en de motivatie achter deze keuze van de te volgen vervolgopleiding.
Informatie over studeren en aanmelden kan terug worden gevonden op its learning;

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat stelt dat iedereen zich voor 1 mei 2016 moet hebben aangemeld voor de studie. Wanneer er geen selectieprocedure voor toelating is, moet de leerling verplicht deelnemen aan een matching. Teveel studenten stoppen met hun studie in het eerste jaar. Dat komt vooral omdat de studie niet voldoet aan de verwachtingen die ze hadden. Het beeld dat de student heeft van de studie blijkt niet overeen te komen met de werkelijkheid. Door deel te nemen aan matchingsactiviteiten krijg je een reëel beeld van de studie. Een matchingsprocedure is geen loting of decentrale selectie en is ook niet bindend. (Voor sommige studies met decentrale selectie is er ook geen matchingsactiviteit, omdat er al selectie en onderzoek naar motivatie in de selectieprocedure zit.). De aard van de matching activiteiten kan per studie en universiteit verschillen. Kijk daarom goed op de website van de studie van je keuze. Bedenk ook dat je in een bepaalde periode beschikbaar moet zijn voor de gesprekken die bij de matching horen. Deelname aan de matchingprocedure is verplicht! Aanmelden voor de studie doe je bij studielink: www.studielink.nl.  Voor je inschrijving heb je een digiD nodig. Aanvragen doe je op www.digiD.nl. Op www.duo.nl kun je ook alles vinden over de aanmelding voor een studie, aanvraag van “studiefinanciering” enz.

Voor meer informatie over studievoorschot: http://www.duo.nl
Voor meer informatie over studeren: http://www.startstuderen.nl
Aanmelden bij Hoger onderwijs: http://www.studielink.nl
Aanvragen van een DigiD: http://www.digid.nl

Studeren in het buitenland
Voor meer informatie over studeren in het buitenland: http://www.wilweg.nl of http://www.nuffic.nl.

Een statusverklaring beschrijft de waarde van een Nederlandse opleiding in het voortgezet onderwijs. Een scholier kan een statusverklaring aanvragen of downloaden wanneer hij/zij een Nederlands diploma wil gebruiken voor opleiding of werk in het buitenland. Op de website van europass.nl zijn gratis statusverklaringen in het Nederlands en Engels verkrijgbaar voor vmbo, havo en vwo. Voor deze opleidingen is ook de inschaling in het NLQF weergegeven, evenals het bijbehorende EQF-niveau. De statusverklaring is verkrijgbaar via http://www.europass.nl. Er bestaat ook een uitgebreide variant van de statusverklaring. De uitgebreide statusverklaring is op naam gesteld, er staat in welk diploma is behaald en in welke vakken examen is gedaan. Deze moet worden aangevraagd bij DUO.

Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met:
Astrid Verspeek (a.verspeek@hetbaken.nl) decaan of Nanja de Rie (n.derie@hetbaken.nl) decaan.