Stad College

Bovenbouw

De bovenbouw bestaat uit leerjaar 4, 5 en bij atheneum ook leerjaar 6.

Het examentraject: de Tweede Fase
In havo 3 en atheneum 3 wordt de basisvorming afgesloten en vindt de oriëntatie op de profielen van de Tweede Fase (vanaf leerjaar 4) plaats. Tijdens activiteitendagen en in de mentorlessen onderzoeken de leerlingen hun studievaardigheden, capaciteiten en voorkeuren. Het gehele keuzetraject wordt door mentoren en decaan begeleid.

Leerlingen in atheneum 4 bevinden zich in een driejarig examentraject. Leerlingen in havo 4 hebben een tweejarig examentraject. Dit betekent dat vanaf havo 4 en atheneum 4 voor toetsen cijfers worden behaald die meetellen voor het schoolexamen. Het schoolexamen is onderdeel van het totale eindexamen.
Leerlingen in de Tweede Fase volgen deels dezelfde vakken (het gemeenschappelijke deel) en deels vakken naar keuze (het vrije deel). Iedere leerling kiest daarnaast een profiel (profieldeel) met de daarbij behorende en per profiel verschillende vakken.

Er zijn vier profielen om uit te kiezen op Park Lyceum:
• Economie & Maatschappij (EM)
• Cultuur & Maatschappij (CM)
• Natuur & Gezondheid (NG)
• Natuur & Techniek (NT)

De toegang tot vervolgopleiding is onder andere afhankelijk van het door de leerling gevolgde profiel.

Alle relevante voorlichtingen kunt u hier vinden.