Stad College

Bovenbouw

De bovenbouw bestaat uit mavo 3 en 4, havo 4 en 5 en atheneum 4, 5 en 6.

Havo en atheneum
In havo 3 en atheneum 3 wordt de basisvorming afgesloten en vindt de oriëntatie op de profielen van de Tweede Fase (vanaf leerjaar 4) plaats. Tijdens activiteitendagen en in de mentorlessen onderzoeken de leerlingen hun studievaardigheden, capaciteiten en voorkeuren. Het gehele keuzetraject wordt door mentoren en decaan begeleid.

Leerlingen in atheneum 4 bevinden zich in een driejarig examentraject. Leerlingen in havo 4 hebben een tweejarig examentraject. Dit betekent dat vanaf havo 4 en atheneum 4 voor toetsen cijfers worden behaald die meetellen voor het schoolexamen. Het schoolexamen is onderdeel van het totale eindexamen.
Leerlingen in de Tweede Fase volgen deels dezelfde vakken (het gemeenschappelijke deel) en deels vakken naar keuze (het vrije deel). Iedere leerling kiest daarnaast een profiel (profieldeel) met de daarbij behorende en per profiel verschillende vakken.

Er zijn vier profielen om uit te kiezen op Park Lyceum:
• Economie & Maatschappij (EM)
• Cultuur & Maatschappij (CM)
• Natuur & Gezondheid (NG)
• Natuur & Techniek (NT)

Mavo
De mavo is een vier jarige opleiding waar leerlingen worden voorbereid voor een vervolgopleiding in het middelbaar beroeps onderwijs (mbo). Tijdens de lessen leren de leerlingen vaardigheden die later voor een beroepsopleiding zinvol zijn. Tevens is het voor de leerlingen met een mavo diploma en goede resultaten mogelijk om na het examen de overstap naar de havo te maken. Voor het laatste jaar van de mavo kiezen de leerlingen een pakket voor de richting waar ze in verder willen gaan.

In leerjaar 2 wordt door de leerling één van de volgende profielen gekozen:
• Business & Languages
• Health & Care
• Design & Technique

De toegang tot vervolgopleiding is onder andere afhankelijk van het door de leerling gevolgde profiel.