Stad College

Protocol Toetsing en Rapportage

Geachte ouders, beste leerling,

In het Protocol Toetsing en Rapportage 2019-20 vindt u/vind je alle informatie die van toepassing is op toetsing, rapportage en bevordering voor het lopende schooljaar.

We nodigen u/je van harte uit, de resultaten en informatie over onder andere absentie ook met regelmaat te volgen op het ouder-/leerlingportaal. Mochten er problemen ontstaan met inloggen, dan kunt u/je een mail sturen naar:

ouderportaal@hetbaken.nl   of  leerlingportaal@hetbaken.nl

Overige informatie voor de bovenbouw is te vinden in het examenreglement en de PTA ‘s.

Namens de schoolleiding,
Stefen Duzijn