Stad College

PTA’s en reglementen

Bij de start van het examen, in de vierde klas, ontvangen de leerlingen voor 1 oktober het ‘Programma van Toetsing en Afsluiting’ (PTA), dat per vak de verplichtingen, toetsen, herkansingen, praktische opdrachten et cetera weergeeft per schooljaar.
Genoemde verplichtingen tellen alle mee voor de bevordering en voor het uiteindelijke resultaat van het schoolexamen. Meetellen kan geschieden door middel van cijfers, onvoldoende/voldoende/goed, of door middel van ‘vinken’ (naar behoren afgelegd). Alle in het PTA genoemde toetsen zijn zogenaamde SchoolExamen-toetsen (SE-toetsen). Indien nodig ontvangen de leerlingen ieder jaar vóór 1 oktober een blad met wijzigingen op dit PTA.

Jaarlijks ontvangen de leerlingen tevens een examenreglement.
Daarnaast zijn er (indicatieve) voortgangstoetsen. Deze tellen niet mee voor het examen maar zijn diagnostisch en geven een beeld van de vorderingen, inzet en capaciteit. Alleen in atheneum 4 tellen de voortgangstoetsen en (het beperkt aantal) SE-toetsen gezamenlijk mee bij de bepaling van bevordering.

Van het Programma van Toetsing en Afsluiting, alsmede het examenreglement, is eveneens een exemplaar ter inzage in de mediatheek op Park Lyceum en op het examensecretariaat.

Programma’s van toetsing en afsluiting 2019-2020:
PTA mavo 3 cohort 2019
PTA mavo 4 cohort 2018
PTA havo 4 cohort 2019
PTA havo 5 cohort 2018
PTA atheneum 4 cohort 2019
PTA atheneum 5 cohort 2018
PTA atheneum 6 cohort 2017

Examenreglement 2019-2020
Examenreglement Het Baken Almere 2019-2020
Reglement Park Lyceum 2019 schoolexamen

Protocol afname SE

Voorlichting:
Voorlichting mavo 4 1920
Voorlichting havo 4 en atheneum 4 1920
Voorlichting havo 5 en atheneum 6 1920