Stad College

Databanken

Online databanken
De mediatheek van Park Lyceum heeft abonnementen op een aantal databanken (digitale archieven) met handige informatie voor je schoolwerk. Jeugdliterom, Literom en Krantenbank zijn alleen vanaf het schoolnetwerk te raadplegen.

JeugdLiteRom Nederlandse Jeugdliteratuur
Verzamelde artikelen, auteursinterviews en recensies over Jeugdliteratuur, welke zijn verschenen na 1900 in Nederlandse en Vlaamse dag- en weekbladen
De link naar deze site is: https://scholen.literom.nbdbiblion.nl/node

LiteRom Nederlandse literatuur
Grootste verzameling artikelen, auteursinterviews en recensies over Nederlandstalige literatuur. Allemaal verschenen in de periode na 1900 in een groot aantal Vlaamse en Nederlandse dag- en weekbladen.
De link naar deze site is ook: https://scholen.literom.nbdbiblion.nl/node

Krantenbank
Via http://www.nexisuni.com krijg je toegang tot de archieven van de volgende landelijke dagbladen: AD /Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad , De Telegraaf, Trouw , Het Parool, De Volkskrant, Vrij Nederland.