Stad College

Aanmelden

Heb jij je al ingeschreven voor de middelbare school?

Hier lees je precies hoe je je kunt inschrijven bij ons op school.

Inschrijfformulieren zijn op de volgende wijze te verkrijgen:

  • Aanvragen per telefoon, 036 – 52 38 108
  • Ophalen bij de receptie van Park Lyceum
  • Hier downloaden en printen
  • Bij onze Informatieavond of Open Dag zit deze in het informatiepakket

 

Om in te schrijven voor leerjaar 2 en hoger kun je contact opnemen met de één van onze afdelingsleiders op telefoonnummer 036 – 523 81 08.

Meer informatie over het aanmeldingstraject:

Leerjaar 1
• Officiële inschrijftermijn voor leerlingen voor leerjaar 1 sluit op 1 maart 2020.
• Je ouders/verzorgers ontvangen een ontvangstbevestiging van onze Leerlingenadministratie.
• In maart controleert de Leerlingenadministratie de aanmeldingsgegevens bij de basisschool.
• Indien je ouders voor eind mei geen bericht hebben ontvangen, kun je ervan uitgaan dat je bent geplaatst in de opleiding die door de basisschool is aangegeven.
• In april en mei vindt er overdracht plaats tussen de basisschool en Park Lyceum en worden alle aangemelde leerlingen besproken. De klassenindeling wordt zorgvuldig voorbereid.
• Je ouders ontvangen half juni een bevestigingsbrief over de klas waarin je bent geplaatst.
• In juli vindt de kennismakingsochtend plaats. Leerlingen maken kennis met elkaar en ontvangen informatie over de start van het schooljaar.

Leerjaar 2 en hoger:
• Officiële inschrijftermijn voor leerlingen vanaf leerjaar 2 sluit 1 april 2020.
• Je ontvangt een ontvangstbevestiging van onze Leerlingenadministratie.
• De school van herkomst wordt verzocht informatie aan te leveren over jou.
• De teammanager koppelt aan jou en je ouders terug of plaatsing mogelijk is.
• Er volgt een afspraak voor een intakegesprek.
• Half juni krijg je de bevestiging van plaatsing, tevens wordt vermeld wanneer je op school verwacht wordt voor een kennismakingsbijeenkomst.

Digitale aanmeldingsformulieren:
Print het digitale aanmeldingsformulier uit en vul hem in, stuur het ingevulde formulier vervolgens per post met o.a. kopie identiteitsbewijs naar het aangegeven adres onderaan het formulier:

Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden.