Stad College

Aanmelden

Voor schooljaar 2021-2022 is het niet meer mogelijk om aan te melden havo en mavo.

Heb jij je al ingeschreven voor de middelbare school?

Hier lees je precies hoe je je kunt inschrijven bij ons op school.

Inschrijfformulieren zijn op de volgende wijze te verkrijgen:

  • Hier downloaden en printen
  • Bij onze Informatieavond of Open Dag zit deze in het informatiepakket
  • Aanvragen per telefoon, 036 – 52 38 108
  • Ophalen bij de receptie van Park Lyceum

Om in te schrijven voor leerjaar 2 en hoger kun je contact opnemen met de één van onze afdelingsleiders op telefoonnummer 036 – 523 81 08.


Wordt er geloot?

Hoewel het aantal aanmeldingen onze verwachtingen heeft overtroffen wordt er niet geloot. Park Lyceum ziet door middel van interne aanpassingen kans om alle op tijd aangemelde leerlingen te plaatsen voor het schooljaar 2021-2022.

Devices

In leerjaar 1 is vanaf schooljaar 2021/2022 voor alle leerlingen een device verplicht. Dat maakt het mogelijk om meer met digitaal aanbod te werken en het onderwijs afwisselender te maken. De device kan zelf worden gekocht of via Rent Company in huurkoop worden aangeschaft. Een zelf gekocht device moet wel voldoen aan een aantal eisen. Na plaatsing volgt hierover specifieke informatie.

Meer informatie over het aanmeldingstraject:

Leerjaar 1
• Officiële aanmeldtermijn voor leerlingen voor leerjaar 1 sluit op 15 maart 2021.
• Aanmeldingen die na 15 maart 2021 binnen komen kunnen niet meer in de procedure worden meegenomen.
• Je ouders/verzorgers ontvangen een ontvangstbevestiging van onze Leerlingenadministratie.
• In maart controleert de Leerlingenadministratie de aanmeldingsgegevens bij de basisschool.
• Indien je ouders voor eind mei geen bericht hebben ontvangen, kun je ervan uitgaan dat je bent geplaatst in de opleiding die door de basisschool is aangegeven.
• In april en mei vindt er overdracht plaats tussen de basisschool en Park Lyceum en worden alle aangemelde leerlingen besproken. De klassenindeling wordt zorgvuldig voorbereid.
• Je ouders ontvangen half juni een bevestigingsbrief over de klas waarin je bent geplaatst.
• In juli vindt de kennismakingsochtend plaats. Leerlingen maken kennis met elkaar en ontvangen informatie over de start van het schooljaar.

Leerjaar 2 en hoger:
• Officiële aanmeldtermijn voor leerlingen vanaf leerjaar 2 sluit 1 april 2021.
• Je ontvangt een ontvangstbevestiging van onze Leerlingenadministratie.
• De school van herkomst wordt verzocht informatie aan te leveren over jou.
• De teammanager koppelt aan jou en je ouders terug of plaatsing mogelijk is.
• Er volgt een afspraak voor een intakegesprek.
• Half juni krijg je de bevestiging van plaatsing, tevens wordt vermeld wanneer je op school verwacht wordt voor een kennismakingsbijeenkomst.

Digitale aanmeldingsformulieren:
Print het digitale aanmeldingsformulier uit en vul hem in, stuur het ingevulde formulier vervolgens per post met o.a. kopie identiteitsbewijs naar het aangegeven adres onderaan het formulier.