Stad College

Park Lyceum = Elosschool

ELOS: een échte Europese school
Park Lyceum is één van de eerste ELOSscholen in Nederland. ELOS staat voor Europa als Leeromgeving Op Scholen. Het is een netwerk van scholen met veel aandacht voor internationalisering.

Park Lyceum heeft al jaren gebruik gemaakt van de actieprogramma’s van de Europese Gemeenschap en is één van de op dit moment 32 ELOS-scholen in Nederland.  Doel van de Elos-scholen is om internationale ervaringen van leerlingen te koppelen aan het curriculum.

Elos- grensverleggend onderwijs is een internationale leerroute dat als doel heeft Europese en internationale oriëntatie te integreren in het schoolbeleid en curriculum voor scholen van voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen Europese en internationale oriëntatie (EIO) in de lessen, versterkt taalonderwijs en doen mee aan allerlei activiteiten in zowel binnen- als buitenland. De Europese en internationale dimensie krijgt vorm door het competentiekader van ELOS, ook wel genoemd het ‘Common framework for European Competence (CFEC), Hierin staan de vaardigheden die leerlingen nodig hebben om te kunnen functioneren in de huidge internationale wereld. Dit kader wordt toegepast op ruim 140 scholen in alle 14 landen van het Europese Elos-netwerk.

Internationale leerlijn
In de onderbouw bieden we een leerlijn waarin Europese en Internationale oriëntatie in het curriculum van meerder vakken opgenomen is. Al heel wat vakken zijn daarbij betrokken en er zijn ook al meerdere vakken bezig met nieuwe plannen. In de taalvakken is het doel zoveel mogelijk de voertaal van het vak binnen de lessen te gebruiken.

Eloscertificaat
In de bovenbouw zijn er tal van internationale projecten geweest, waarbij de uitwisseling van atheneum-5 al sinds 1994 een traditie is. Al wat langer dan in de onderbouw wordt de koppeling gemaakt tussen curriculum en activiteiten. Wanneer leerlingen naast hun diploma het Eloscertificaat willen behalen, doen daarvoor het volgende extra:
– Een module in het Engels volgen.
– Twee weken uitwisseling meemaken.
– Voor hun profielwerkstuk een internationaal onderwerp kiezen en de samenvatting in een andere taal schrijven.