Stad College

Model European Parliament (MEP)

In 1990 werd de Stichting Model European Parliament Nederland opgericht met als doel jonge mensen inzicht te geven in het proces van de Europese eenwording. Als middel om dit te bereiken werd gekozen voor simulatie-zittingen van het Europees Parlement.

In de afgelopen jaren is het idee van Europese Parlementen voor de jeugd buitengewoon goed aangeslagen in Nederland. Het enthousiasme van de betrokkenen heeft ertoe geleid dat thans in alle twaalf provincies en de regio Rotterdam conferenties worden gehouden.

Elk jaar nemen op deze wijze ruim 2000 scholieren uit de hoogste klassen vwo en havo als “Europarlementariërs” direct deel aan dit project. Leerlingen van Baken Park Lyceum doen al jaren mee aan het MEP.

Betrokken leerlingen: havo 5 en atheneum 5 en 6

Betrokken vak:  Maatschappijleer

Website:  http://www.mepnederland.nl/