Stad College

Duits in ontwikkeling op Park Lyceum

Het vak Duits heeft in het schooljaar 2012/2013 op verschillende niveaus een grote ontwikkeling ondergaan. Wij hebben altijd al een mooi programma gehad, dit jaar hebben we dit verder uitgebreid.

Wij zijn begonnen met een activiteiten dag, “Mach-mit-Mobil”, die verzorgd werd door twee zeer enthousiaste medewerkers van het Goethe instituut, Rotterdam. Zij hebben een workshop gehouden in een aantal derde klassen. Hun doel is om leerlingen via interessante vragen in spelvorm informatie over Duitsland te geven en tegelijkertijd te laten zien waarvoor Duits allemaal nuttig kan zijn. De leerlingen hebben een zeer leuke en uitdagende ochtend gehad en met groot enthousiasme meegedaan.

Op donderdag 11 april zijn alle derde havo klassen met de bus naar Münster vertrokken voor een uitgebreide speurtocht door dit historische stadje, dat ook nauwe banden met Nederland onderhoudt. Naast een tweeënhalf uur durende speurtocht en drie interviews met Duitsers hebben de leerlingen ook kunnen genieten van wat vrije tijd om de stad verder te verkennen.

Eind april is een grote groep havo vier leerlingen naar Berlijn vertrokken voor een werkweek. Ze hebben een gevarieerd programma aangeboden gekregen. Zo hebben ze in Berlijn de Dom bekeken, de Reichstag bezocht en zijn ze naar het museum Story of Berlin geweest inclusief een rondleiding door een atoomschuilkelder. Verder hebben ze een bezoek gebracht aan het voormalige concentratiekamp Sachsenhausen. Naast de culturele uitstapjes was er ook tijd voor een gezellig avondje bowlen en een nachtelijk bezoek aan een discotheek.

Het hoogtepunt van dit schooljaar was de deelname aan het Goethe Examen. Wij hadden ongeveer 18 moedige derdejaars leerlingen die het aandurfden om het vak Duits met een internationaal erkend diploma op ERK niveau A2 af te sluiten. Voor de meivakantie was het schriftelijke deel; direct na de meivakantie het mondelinge deel. Naast de leerlingen uit de derde klassen hebben ook twee leerlingen uit Atheneum zes aan het Goethe-examen deelgenomen, maar dan op B2 niveau.

De officiële uitslag is nog niet bekend maar we weten al dat iedereen het examen gehaald heeft. We zijn erg trots op onze leerlingen die het Goethe-examen gehaald hebben!