Stad College

Comenius ‘Black to green’

Park Lyceum is coördinator van het Comeniusproject “Black to green”. Een aantal bèta leerlingen uit atheneum 5 gaat in die periode samen met leerlingen uit Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Turkije en Spanje uitzoeken wat de verschillen en overeenkomsten zijn op het gebied van overschakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dit doen ze door bedrijven en instellingen te interviewen, door vragen te stellen aan experts tijdens gastlezingen en door op excursie te gaan.

Twee keer per jaar kan een aantal leerlingen binnen dit project mee naar één van de deelnemende scholen. Tijdens deze bijeenkomsten vergelijken de leerlingen hoe de omslag naar duurzame energie in de projectlanden wordt gestimuleerd en hoe succesvol dat tot nu toe is en ook staan er tijdens deze uitwisselingen excursies en een ontmoeting met een expert op het programma.

De leerlingen maken op basis van hun opgedane kennis plannen over de beste Europese aanpak om bedrijven en particulieren over te laten stappen op duurzame energie. Deze plannen worden aan het eind van het project door de leerlingen gepresenteerd tijdens een internationale leerlingenconferentie in Arnes (Noorwegen).

Neem ook een kijkje op de weblog van dit project: http://b2gcomenius.blogspot.dk

Leerlingen Park Lyceum starten Comenius project Black to Green in Duitsland
Van 4 tot 9 november zijn vier leerlingen uit Atheneum 5 op bezoek geweest op het Elly Heuss Gymnasium in Weiden (Beieren, Duitsland). Samen met Duitse, Deense, Noorse en Spaanse leerlingen zijn Martine Groen, Sima Kirjazowa, Hiera Sanghera en Jochem Stoekenbroek van start gegaan met een project over het gebruik van groene energie in al deze landen. Baken Park is coördinator van dit internationale project.
Samen probeert de internationale groep leerlingen de komende 2 jaar een beeld te krijgen van de manieren waarop in hun landen wordt overgeschakeld van fossiele brandstoffen naar groene energiebronnen.
In Duitsland werden hiervoor in internationale groepjes vragenlijsten gemaakt, workshops over groene energie gevolgd en werd er een bezoek gebracht aan de enorme BMW fabriek in Regensburg  waar werd uitgelegd wat zij aan energiebesparing doen.
Ook werd de groep in het stadhuis van Weiden ontvangen door de burgemeester die het belang van het project benadrukte.
Na een geslaagde week waarin de leerlingen uit de vijf landen enthousiast hebben samengewerkt staat nu het onderzoek in elk van de afzonderlijke landen op het programma. De resultaten hiervan zullen worden vergeleken tijdens een volgende bijeenkomst op de Spaanse school (in Rubi) in februari 2013.