Stad College

Cambridge Engels

Wat is het Cambridge First Certificate?
Het Cambridge First Certificate is een internationaal erkend certificaat waarmee je jouw niveau in de Engelse taal kunt aantonen. Wanneer je het Certificate bezit, kun je daarmee laten zien dat jouw Engelse taalvaardigheid op niveau B2 zit, wat overeenkomt met het eindexamenniveau van VWO.

Een jaar lang krijg je naast de reguliere lessen Engels die het Baken Park Lyceum aanbiedt, ook nog eens twee uur extra les per week, verzorgd door een “native speaker.” Tijdens deze lessen word je getraind op de vijf taalvaardigheden: spreken, schrijven, luisteren, lezen, en “Use of English”, gericht op effectieve communicatie. Aan het einde van het jaar leg je het officiële Cambridge ESOL examen af, waarna je jouw Cambridge First Certificate ontvangt.

Waarom het Cambridge First Certificate halen?
Cambridge ESOL is één van ’s werelds belangrijkste assessmentbureaus op het gebied van onderwijs. De Cambridge examens worden in meer dan 150 landen aangeboden en de certificaten worden dan ook internationaal erkend door universiteiten, werkgevers en onderwijsautoriteiten.

Voor wie is het Cambridge First Certificate bedoeld?
· Het programma is bedoeld voor de vierde klas · Een Havo leerling moet minimaal een 7,5 voor Engels hebben in Periode 2 (leerjaar 3)
· Een VWO leerling moet minimaal een 7,0 voor Engels hebben in Periode 2 (leerjaar 3)
· Bij T/Z staan geen onvoldoendes vanaf Periode 2 · De PO’s (inleveropdrachten) en boektoetsen moeten voldoende zijn afgerond · Er is een positief advies van de docent Engels

Aanmeldingsprocedure
· De leerling schrijft een motivatie in het Engels van minimaal 300 woorden (met een maximum van 350 woorden) en levert deze voor de sluitingsdatum in bij de docent Engels.
· Vervolgens zal bepaald worden of de leerling voldoet aan de toelatingseisen en legt hij/zij het toelatingsassessment af in week 15.
· Na deze assessments zullen de 10 leerlingen met de hoogste scores worden toegelaten tot het Cambridge programma.

Wat kost het?
· Voor de lessen wordt een ouderbijdrage van €225,- gevraagd. Dit kan eventueel in termijnen worden voldaan.
· Het examen, dat op verschillende nabijgelegen locaties kan worden afgelegd, kost €200.
· De boeken die bij het programma horen worden door de school zelf verzorgd.