Jaarverslag 2012

Met ingang van 1 augustus 2012 is de stichting Het Baken Almere een zelfstandige stichting met als doel voortgezet interconfessioneel onderwijs in Almere en de regio aan te bieden. 1 Augustus is niet alleen de markering van een nieuwe start, het is ook de afsluiting van een periode waarin Het Baken Almere onderdeel was van de Amarantis Onderwijsgroep.

Dit jaarverslag is daarom een halfjaarverslag, terugkijken op de resultaten en plannen die behaald zijn in voorgaande jaren is niet haalbaar. We kunnen alleen aangeven dat wij vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Desalniettemin past het ook om zorg uit te spreken, niet voor Het Baken Almere in het bijzonder, maar voor het voortgezet onderwijs in het algemeen. Het credo dat er niet bezuinigd wordt op onderwijs is niet helemaal correct. Hogere eisen, hogere lasten en evenveel geld levert netto minder te besteden op. De troost dat dit resultaat voor het totale voortgezet onderwijs opgaat, is heel schraal. De zorg dat de landelijke financiële problematiek op termijn ten koste zal gaan van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland is reëel en wordt gedeeld door het complete onderwijsveld. Voor Het Baken Almere wordt met dit (half) jaarverslag een uniek en enerverend jaar afgesloten.

Klik hier om het jaarverslag te openen van Het Baken Almere.