Jaarverslag 2019

Ik bied u graag het jaarverslag van 2019 aan. Een jaar dat in een heleboel opzichten een positieve voortzetting laat zien van de voorafgaande jaren: groei van het aantal leerlingen, een verdere versteviging van de financiële positie, een verbeterde huisvestingssituatie. Ook een jaar dat gemarkeerd wordt door een nieuw Strategisch Beleidsplan: ‘Ruimte voor groei’. Een plan dat voor de jaren 2019-2023 richting geeft aan de ontwikkeling van Het Baken Almere.

“Ieder mens heeft recht op een eigen plek en een zelfgekozen pad”. Een belangrijk uitgangspunt binnen de strategie. Met de leerling en zijn of haar onderwijsbehoeften als stralend middelpunt. Goed onderwijs is meer dan het volgen van lessen en het behalen van (hoge) cijfers. Goed onderwijs gaat over persoonlijke talenten ontdekken en ontwikkelen, verantwoordelijkheid leren nemen voor de eigen toekomst en een plek vinden in een steeds veranderende wereld. We gaan graag samen met onze leerlingen op pad, met de waarden respect en naastenliefde als kompas.

Onze vijf scholen spelen hierin een belangrijke rol. Het is onze ambitie om in gezamenlijkheid ons onderwijs passend te maken voor elke leerling in Almere. Met maatwerk, talentontwikkeling en brede vorming op ieder niveau. Zodat leerlingen niet alleen met een diploma de school verlaten, maar ook goed voorbereid zijn op hun positie in de maatschappij. We werken hierbij nauw samen met andere scholen, instellingen en de gemeente. Met elkaar maken we het onderwijs in Almere steeds beter. Ook als de omstandigheden plotseling veranderen, zoals met de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus. Juist op dit soort momenten is een goede samenwerking essentieel om bijvoorbeeld noodopvang en afstandsonderwijs te organiseren.

Een moderne ICT-omgeving is daarbij onontbeerlijk. Voor nu en in de toekomst. Om leerlingen op hun eigen niveau en tempo te laten werken en om nieuwe vormen van onderwijs aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan de Academie 1014, die in augustus 2019 van start is gegaan. Tegelijkertijd vraagt dit om flexibele leermiddelen en deskundige medewerkers. Duurzame inzetbaarheid van ons personeel staat dan ook hoog op de agenda. Dit betekent dat we moeten blijven investeren in de kennis en vaardigheden van onze medewerkers en ervoor zorgen dat zij op een gezonde en prettige manier hun werk kunnen doen. Zo dragen wij bij aan de professionele uitvoering van onze opdracht, het bieden van kwalitatief goed onderwijs op maat en de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen.
Dat ik het stokje van de het vorige bestuur in augustus 2019 heb mogen overnemen maakt me trots.

Kitty Oirbons,
Bestuur Het Baken Almere

 

 

Klik hier voor het jaarverslag van 2019.