Jaarverslag 2017

“We zijn niet alleen zuinig op elkaar, maar ook op de natuur. Die hebben we te leen om straks weer door te geven aan een volgende generatie. Laten wij de aardbol daarom mooier achterlaten dan wij haar hebben aangetroffen.”

Zinnen uit de mission statement van Het Baken Almere. Voor ons zijn dit niet alleen woorden. We streven er naar in ons handelen en in de keuzes die wij maken. Een mens streeft er altijd min of meer naar om het beste mens te worden; het beste uit zichzelf te halen. Dat proces is nooit af.
Dat geldt ook voor een school: Wij willen graag de beste schoolorganisatie zijn. Niet door het behalen van de beste toetsresultaten of hoogste examencijfers. De Bakenscholen streven ernaar een plek te zijn waar kinderen de ruimte en de ontwikkeling krijgen aangeboden om zich te kunnen ontplooien. Zo kunnen zij hun toekomst vorm gaan geven op een manier die past bij wat zij zijn. Hoe de toekomst er precies uit ziet weten we niet. Daarop proberen wij zo goed mogelijk te anticiperen door hen een zo stevig mogelijke bagage mee te geven. Dat hebben we in de afgelopen jaren gedaan én dat blijven we de komende jaren doen. Zo kunnen onze leerlingen de toekomst vol vertrouwen tegemoetzien.

Het centrale thema in het Bestuurverslag 2017 is de vraag ‘Wat is goed onderwijs?’. In het Bestuursverslag 2017 geven de bestuurder, Raad van Toezicht, directeuren van de Bakenscholen en de Medezeggenschapsraad hun visie op goed onderwijs. Bent u geïnteresseerd naar deze visie en ons Bestuursverslag 2017?

Klik hier om het jaarverslag 2017 te openen.

Klik hier om het bestuursverslag 2017 te openen.