Jaarverslag 2013

Het jaarverslag van Het Baken Almere over 2013 is het eerste over een volledig kalenderjaar (januari t/m december 2013). In dit eerste jaar hebben wij een start gemaakt met het inrichten van de organisatie. Daarbij maken wij volop gebruik van de ruimte en de mogelijkheden die een nieuwe start biedt. We streven ernaar de scholen van Het Baken en het onderwijs dat we verzorgen weer in hun volle kracht te brengen. Er zijn het afgelopen schooljaar door de scholen van Het Baken hiertoe verschillende initiatieven genomen. Hierover leest u meer in het jaarverslag 2013.

Het resultaat van de inspanning die geleverd is in 2013 binnen Het Baken Almere stemt ons tevreden. Het Baken Almere eindigt het kalenderjaar 2013 als een stichting van vijf scholen die alle vijf een andere vorm van voortgezet interconfessioneel onderwijs aanbieden. Aan het begin van 2013 was de IS Almere nog een onderdeel van twee besturen, te weten Het Baken Almere en de Verenigde scholen Alberdingk Thijm. Het Baken Almere is volop in ontwikkeling en wij verwachten in 2014 nog meer vooruitgang te maken dan wij in 2013 hebben gedaan. Wij zien de toekomst van Het Baken Almere vol vertrouwen tegemoet.

Klik hier voor het Jaarverslag 2013, met bladerfunctie

Klik hier voor de pdfversie het jaarverslag 2013.