Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Het Baken Almere bestaat uit vijf personen. Zij stellen zich graag aan u voor:

—————————————————————————————————————————-

Jan Denkers (1955), werkzaam als management consultant/coach in ICT sector

Als voorzitter van de Raad van Toezicht wil ik graag bijdragen aan de ontwikkeling van jonge mensen tot goed opgeleide en zelfbewuste burgers in onze maatschappij.

Sinds 1980 woon ik in Almere. Zo heb ik Almere van dichtbij zien groeien naar een grote stad met veel diversiteit en mogelijkheden. Ik ben sinds 1986 maatschappelijk actief als vrijwilliger binnen de protestantse kerk in Almere, met name bij de Goede Rede in Almere-Haven. Binnen deze geloofsgemeenschap spreekt de interconfessionele identiteit en diversiteit mij erg aan. Het Baken Almere sluit naadloos aan op die identiteit waarbij het open staat voor jongeren van alle levens- en geloofsovertuigingen.

Ik startte mijn loopbaan in 1978 bij Philips Telecommunicatie (later AT&T en Lucent Technologies Bell laboratories) in Hilversum in een hoogwaardig technische omgeving met veel internationale contacten. Vanaf 2002 ben ik werkzaam bij diverse ICT organisaties in Nederland, waarvan sinds 2011 als zelfstandig professional. In diverse managementfuncties ben ik verantwoordelijk geweest voor project- en programmamanagement. Daarbij vormde het ontwikkelen van organisatieprocessen samen met medewerkers een voor mij inspirerende rode draad in mijn werkzaamheden. Het verbinden van mens en organisatie met een gezamenlijke missie is iets wat mij kenmerkt.

—————————————————————————————————————————-

Han Dieperink (1955), algemeen directeur van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

Na mijn studie econometrie ben ik de IT-wereld ingerold en heb ruim twintig jaar directiefuncties vervuld bij een groot IT-bedrijf, o.a. bij NCCW in Almere. Verantwoordelijk voor de koers van de onderneming en voor het opzetten van diverse businessunits. Zo heb ik de wereld van heel dichtbij zien veranderen door de invloed IT en digitalisering.

In 2010 maakte ik de overstap naar het IMK, het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. We begeleiden jaarlijks ruim 1.000 mensen met de start van een onderneming en we helpen ieder jaar zo’n 3.000 ondernemers, die in zwaar weer terecht zijn gekomen. Mooi werk. Sinds zeven jaar ben ik ook toezichthouder van Kennisnet, de stichting die in opdracht van het Ministerie van OC&W, modernisering en digitalisering van het onderwijs bevorderd. Ik ben de trotse vader van twee pubers, de één midden in het voortgezet onderwijs en de ander aan het starten met een studie international business management.

In 2016 trad ik toe tot de Raad van Toezicht van Het Baken Almere. De roerige periode heeft Het Baken Almere mijns inziens met succes achter zich gelaten en de zorgen hebben plaatsgemaakt voor ambitie. Complimenten aan hen, die daaraan hebben bijgedragen: de docenten, de staf, de leiding, maar net zo goed de leerlingen en hun ouders. De scholen van Het Baken Almere onderscheiden zich door de drang om de wereld een stuk mooier te maken. Ik ben er van overtuigd dat dat ook zal gebeuren en ik ben er trots op daaraan een bijdrage te mogen leveren.

—————————————————————————————————————————-

Richard Liefting (1972), werkzaam als directeur Planning & Control bij de Hogeschool van Amsterdam

Na het afronden van mijn studie economie aan de Vrije Universiteit ben ik gaan werken bij KPMG en heb ik de opleiding tot register accountant afgerond. Daarna heb ik diverse functies bekleed welke terug zijn te vinden op mijn linkedin pagina http://nl.linkedin.com/in/rliefting

Mijn persoonlijke missie is om bij te dragen aan de ontwikkeling (groei) van mens en maatschappij. Ik maak dit mogelijk door middel van het inrichten van een gezonde organisatie, waarin mensen de ruimte wordt geboden om persoonlijke en maatschappelijke doelen te realiseren. Ik ben transparant over gewenste doelstellingen en maak hierbij graag gebruik van de kennis en kunde van medewerkers en studenten/deelnemers/ leerlingen. Kernwoorden die bij me passen zijn: motivator, sociaal, betrokken, contactueel sterk, strateeg, resultaatgericht, integer, leergierig, humor en lef.

Vanuit mijn persoonlijke missie, mijn kennis en ervaring van sturing & beheersing/bedrijfsvoering/financiën wil ik een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de prachtige scholen van Het Baken Almere. Een plek waar de leerlingen worden uitgedaagd en zich in de volle breedte als persoon verder kunnen ontwikkelen in een veilige en inspirerende omgeving.

—————————————————————————————————————————-

Ellen Marcusse (1963), stedenbouwkundige 
Sinds 1989 ben ik professioneel betrokken bij de ontwikkeling van de stad Almere, waar ik nu ook met veel plezier woon. Ik ben stedenbouwkundige en heb gewerkt bij verschillende ontwerp- en onderzoeksbureaus en de gemeentelijke overheid. Bij de gemeente Almere heb ik ruim tien jaar leidinggevende en strategisch adviserende functies vervuld. Parallel heb ik steeds nevenfuncties vervuld in het ontwerponderwijs en in het vakgebied. Ik was hoofd van de masteropleiding Stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam en de bacheloropleiding Urban Design bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Mijn huidige beroepsuitoefening is sterk gericht op het verbinden van verschillende partijen met uiteenlopende belangen binnen de ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. Verder ben ik lid/ voorzitter van adviescommissies op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en sinds 2014 lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Zuiderzeeland.

Vanuit mijn ervaring in het hoger onderwijs kan ik mij heel goed identificeren met de visie van Het Baken Almere, dat naast de vakinhoudelijke aspecten van het onderwijs, ook een brede oriëntatie met nadruk aan bod dient te komen. Dit uitgangspunt is een belangrijke waarde voor het vervolgonderwijs en ook het maatschappelijk functioneren in een snel veranderende omgeving. De interconfessionele grondslag biedt bij uitstek ook de kans een brug te slaan tussen verleden en toekomst; kennis van de geschiedenis van onze cultuur als een belangrijk ankerpunt voor ontwikkeling en waardebepaling. Als lid van de RvT wil ik graag een bijdrage leveren aan inspirerend voortgezet onderwijs bij Het Baken Almere.

—————————————————————————————————————————-

Gabrielle Taus (1971), moeder van twee kinderen, woonachtig in Amsterdam en werkzaam bij een denktank die zich richt op onderwijs

De afgelopen vijftien jaar heb ik zeer diverse organisaties (bedrijfsleven, overheid, onderwijs, zorg) begeleid bij cultuurveranderingen en het ontwikkelen van hun leiders. Vaak rond thema’s als: werken vanuit vertrouwen & verantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling  en het stimuleren van een lerende organisatie.

Drie jaar geleden heb ik ervoor gekozen om me voornamelijk in te zetten voor jonge mensen en organisaties in het onderwijs. Naast mijn werk bij de denktank, ben ik voorzitter van het bestuur van een basisschool in Amsterdam, begeleid ik jongeren die extra steun nodig hebben en geef ik gastlessen bij de weekendschool in Amsterdam-Noord. In deze verschillende rollen ervaar ik elke keer weer dat leraren en/of opvoeders van grote betekenis kunnen zijn voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen en daarmee voor onze samenleving.

Met mijn kennis en ervaring wil ik dan ook als toezichthouder graag bijdragen aan goed onderwijs bij Het Baken Almere zodat de leerlingen zich in de volle breedte kunnen ontwikkelen.