MR leden

Voorzitter MR: Rob Thoolen (docent Stad College)
Secretaris: Josefina Moreno (docent International School Almere)

Wanneer u vragen heeft met betrekking tot de MR, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter; Rob Thoolen: r.thoolen@hetbaken.nl

Hieronder de namen van de leden van de MR van Het Baken Almere.

Naam Functie School
Personeel
Rob Thoolen (OP) Voorzitter Stad College r.thoolen@hetbaken.nl
Josefina Moreno (OP) Secretaris International School Almere j.moreno@edu.isalmere.nl
Herbert van der Zwaard (OOP) Lid Bestuursbureau
Marjorie Gansekoele (OP) Lid Poort, school voor havo en mavo
Gerrie Hekman-van der Stouwe (OOP) Lid Trinitas Gymnasium
Joost van der Tak (OP) Lid Stad College

Ouders
vacant Lid
Michel Krol Lid Park Lyceum/Trinitas Gymnasium
Patrick Beverloo Lid Stad College

Leerlingen
Max Mercx Lid Park Lyceum
Sarah Cox Lid Trinitas Gymnasium
Boutaina Riffi Acharki Lid Trinitas Gymnasium