Regels, klachten en procedures

Hier vindt u de bestuursdocumenten van Het Baken Almere:

Klik hier voor het Leerlingenstatuut 2018-2019

Klik hier voor het Addendum 2020 bij het Leerlingenstatuut 2018-2019

Klik hier voor de Klachtenregeling van Het Baken Almere 

Klik hier voor het Klachten registratieformulier van Het Baken Almere

Klik hier om de Klokkenluidersregeling van Het Baken Almere te openen

Klik hier voor de Integriteitscode van Het Baken Almere

Klik hier voor de Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten van Het Baken Almere

Klik hier voor de gedragscode relaties op de werkvloer van Het Baken Almere

Klik hier voor de VO sollicitatiecode van Het Baken Almere 

Klik hier voor de Privacyverklaring van Het Baken Almere

Klik hier voor het Informatiebeveiligings- en privacy beleid van Het Baken

Klik hier voor het protocol Cameratoezicht Het Baken Almere 

Klik hier voor het Examenreglement 2020 – 2021

Klik hier voor het Addendum bij het Examenreglement 2020 – 2021